Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Szkoła Współpracy

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów (formularz rekrutacji, regulamin) znajdują się na oficjalnej stronie projektu: www.szkolawspolpracy.pl

Termin zgłoszeń: do 13.02.2015 r.

Adresaci:
Przedstawiciele szkół i przedszkoli z terenu województwa opolskiego.

Cel:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Działania projektowe:
W każdej szkole powołany zostanie zespół projektowy, składający się z 6 do 12 osób (nauczyciele i dyrektor, uczniowie i rodzice). To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach oraz staną się liderami szkolnej współpracy. W przedszkolach 6 osobowe zespoły będą złożone z dyrektora/wicedyrektora, nauczycieli i rodziców.

W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w przeprowadzeniu debat i stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Pierwszy warsztat pozwoli uczestnikom poznać:
– zasady udanej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli,
– prawne aspekty współpracy
– dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej współpracy
– zasady prowadzenia debat.

Po pierwszym warsztacie zespoły szkolne i przedszkolne przeprowadzą w swoich placówkach debaty na temat oczekiwań dotyczących współpracy całej społeczności szkolnej.

W czasie drugiego warsztatu dzięki wspólnej pracy rodziców, uczniów i nauczycieli powstaną założenia indywidualnych, szytych na miarę placówki, szkolnych lub przedszkolnych programów współpracy.

Ponadto w ramach projektu działają internetowe portale edukacyjne dla uczniów www.szkolasamorzadu.pl i rodziców www.rodziceiszkola.pl. Upowszechniają one wiedzę o samorządności uczniowskiej i zaangażowaniu rodziców w życie szkół i przedszkoli.
W czerwcu 2015 dla 700 osób zaplanowaliśmy konferencję podsumowującą efekty projektu.

Zapraszamy do zgłoszenia się na warsztaty poprzez formularz rekrutacyjny widoczny na głównej stronie projektu. Po przejściu do formularza będzie można zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoba do kontaktu w OCDL FRDL:

Radosław Krul
e-mail: szkolenia@opole.frdl.pl
Telefon: 77 453 68 25