Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

prof. Michał Kulesza (1948 – 2013)

prof. Michał Kulesza (1948 – 2013)  Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Michała Kuleszy,  współtwórcy polskich reform samorządowych oraz osoby blisko związanej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i do lipca 2012 członka jej Rady Nadzorczej. Profesor Kulesza był wybitnym prawnikiem, na Uniwersytecie Warszawskim kierował Zakładem Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji. Podczas obrad Okrągłego […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55100000-1 Usługi hotelarskie 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55130000-0 Inne usługi hotelarskie Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 […]

Projekt : „Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje o przedłużeniu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Kuźnia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie. Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudenia oraz ścieżki przekwalifikowania […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Zapytanie ofertowe  dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55100000-1 Usługi hotelarskie 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55130000-0 Inne usługi hotelarskie Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55100000-1 Usługi hotelarskie 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55130000-0 Inne usługi hotelarskie Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 […]

Wyróżnienie dla OCDL FRDL

28 września 2012 r. podczas konferencji pn. „Podsumowanie realizacji RPO WO 2007 – 2013 i PO KL – komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014 – 2020”, na ręce Magdaleny Obrockiej – dyrektor OCDL FRDL wręczona została nagroda w kategorii „Kapitalny lider”. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Opolskiej miała na celu nie tylko […]

Projekt: ” Opolskie Bezpieczne – doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych” (8.1.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne- doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji” oraz „Zawodowcy na start” realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych […]

Gra miejska pn. Tropiciele Funduszy Europejskich w województwie opolskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoi Europejskiego Funduszu Społecznego dla rozwoju Polski. Zadanie pn. „Tropiciele Funduszy Europejskich w województwie opolskim” realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tropiciele i Tropicielki!  W dniu  15 czerwca zakończyliśmy rekrutacje do gry miejskiej pn. „Tropiciele Funduszy Europejskich w województwie opolskim”. Liczba zgłoszeń przerosła nasze […]

EuroOmnibus – konkurs wiedzy o funduszach europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dla rozwoju Polski Zadanie pn. „EuroOmnibus – konkurs wiedzy o funduszach europejskich” realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Województwo Opolskie jest liderem we wdrażaniu funduszy europejskich. Dzięki dostępności środków finansowych możliwe jest istotne wpływanie na zmianę otoczenia, co w […]