Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55100000-1 Usługi hotelarskie 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55130000-0 Inne usługi hotelarskie Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 […]

Doroczna Nagroda Fundacji, list prof. Jerzego Regulskiego

Warszawa dn. 10 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, W imieniu Kapituły Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur twórców działań, które przyczyniły się   do rozwoju demokracji lokalnej w Polsce. Już po raz piąty pragniemy uhonorować autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które wpłynęły na integrację społeczności lokalnych, […]

Doroczna Nagroda FRDL

Już po raz piąty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne. Naszym celem jest uhonorowanie autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk. Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do […]

Zadanie publiczne „Promocja RPO WO 2007 – 2013 wśród dzieci i młodzieży w okresie świątecznym”

PROMOCJA RPO WO 2007 – 2013 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje zadanie publiczne pn. „Promocja RPO WO 2007 – 2013 wśród dzieci i młodzieży w okresie świątecznym”.  W ramach inicjatywy uczniowie i młodzież z sześciu szkół i przedszkola biorą udział w lekcjach o funduszach unijnych, warsztatach plastycznych oraz świątecznym festynie na opolskim Rynku. Zadanie […]

Zaproszenie na szkolenie w ramach projektu pn.: „Kongres Kobiet”

Stowarzyszenie „Kongres Kobiet”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Feminoteka organizują we wrześniu i październiku dwudniowe, sobotnio-niedzielne szkolenia – po jednym w każdym województwie – dla kandydatek startujących w wyborach samorządowych. W szkoleniach omawiane będą następujące zagadnienia: – podstawy wiedzy o samorządzie terytorialnym, – polityka równościowa na poziomie lokalnym, – jak prowadzić kampanię wyborczą. W związku […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji otwierającej projekt

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji otwierającej projekt „proES – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”. Konferencja zostanie poświęcona omówieniu założeń oraz celów  projektu i odbędzie się 25.02.2010 r. o godz. 9.30 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu przy ul. Dubois 36. Szanowni Państwo, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej […]