Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Bezpłatne seminaria informacyjne dotyczące e-PUAP

Serdecznie zapraszamy na seminaria informacyjne organizowane przez Urząd Miasta Opola w ramach projektu „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji” uwzględniające praktyczne aspekty dotyczące profilu zaufanego oraz konta na elektronicznej platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Poniżej przedstawiamy harmonogram ww. seminariów.

 Program wykładu (szkolenia) obejmować będzie w szczególności zagadnienia:

 • Podstaw funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Aktów prawnych regulujących kwestię profilu zaufanego ePUAP.
 • Sposobu zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP.
 • Sposobu składania wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 • Podmiotów upoważnionych do potwierdzania, przedłużania i uwierzytelniania profilu zaufanego ePUAP.
 • Zasad potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.
 • Okresu ważności profilu zaufanego.
 • Przypadków, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP.
 • Zasad oraz przypadków, w których profil zaufany ePUAP traci ważność.
 • Prowadzenie korespondencji elektronicznej z Urzędem na przykładzie usługi świadczonej przez UMO.

  Harmonogram
  ePUAP 1ePUAP2ePUAP3