Aktualności

PROCEDURY OGŁASZANIA NABORÓW NA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH – BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST Z TERENU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

kategoria Komunikaty | dnia 08/01/2015

clip_image002Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST z terenu Województwa Opolskiego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
na szkolenie dotyczące wdrażania nowych form współpracy.

Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom urzędu  korzyści jakie przynosi stosowanie standardów wypracowanych w trakcie projektu oraz zachęcenie do realnej współpracy i stosowanie zasad partnerstwa we wspólnej realizacji działań z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:

1. Współpraca JST z NGO  w nowym okresie finansowania 2014-2020.

2. Co pomaga, a co przeszkadza w dobrej współpracy JST z NGO?

3. Płaszczyzny współpracy z organizacjami pozarządowymi?

4. O jakie formy można rozszerzyć współpracę z NGO (na przykładzie nowych form przyjętych uchwałami Zarządu      Województwa Opolskiego)?

5. Jak tworzyć program współpracy, aby był żywym dokumentem dla JST i NGO?

6. Co pomaga w aktywizacji lokalnych organizacji pozarządowych?

Terminy szkoleń:

– Miasto Opole –    16.01.2015,

– Powiat Nyski –    20.01.2015,

– Powiat Strzelecki  – 04.02.2015,

– Powiat Kędzierzyński – 24.02.2015,

– Powiat Krapkowicki –  25.02.2015,

– Powiat Prudnicki – 26.02.2015,

– Powiat Głubczycki – 27.02.2015,

– Powiat Oleski – 04.03.2015,

– Powiat Kluczborski – 05.03.2015,

– Powiat Namysłowski – 06.03.2015,

– Powiat Brzeski – 10.03.2015.

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 15.00

Szkolenie bezpłatne

Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony catering i materiały szkoleniowe.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje data dostarczenia wypełnionych aplikacji do biura Partnera projektu. Prosimy o kontakt w celu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych oraz informacji o miejscu szkolenia.

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51,
45-018 Opole

Osoby do kontaktu: Radosław Krul, Tomasz Nawara
Telefon: 77 453 68 25,  e-mail: szkolenia@opole.frdl.pl

 

clip_image002Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole