Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

PROCEDURY OGŁASZANIA NABORÓW NA PARTNERÓW SPOŁECZNYCH – BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST Z TERENU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

clip_image002Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST z terenu Województwa Opolskiego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
na szkolenie dotyczące wdrażania nowych form współpracy.

Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom urzędu  korzyści jakie przynosi stosowanie standardów wypracowanych w trakcie projektu oraz zachęcenie do realnej współpracy i stosowanie zasad partnerstwa we wspólnej realizacji działań z organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia:

1. Współpraca JST z NGO  w nowym okresie finansowania 2014-2020.

2. Co pomaga, a co przeszkadza w dobrej współpracy JST z NGO?

3. Płaszczyzny współpracy z organizacjami pozarządowymi?

4. O jakie formy można rozszerzyć współpracę z NGO (na przykładzie nowych form przyjętych uchwałami Zarządu      Województwa Opolskiego)?

5. Jak tworzyć program współpracy, aby był żywym dokumentem dla JST i NGO?

6. Co pomaga w aktywizacji lokalnych organizacji pozarządowych?

Terminy szkoleń:

– Miasto Opole –    16.01.2015,

– Powiat Nyski –    20.01.2015,

– Powiat Strzelecki  – 04.02.2015,

– Powiat Kędzierzyński – 24.02.2015,

– Powiat Krapkowicki –  25.02.2015,

– Powiat Prudnicki – 26.02.2015,

– Powiat Głubczycki – 27.02.2015,

– Powiat Oleski – 04.03.2015,

– Powiat Kluczborski – 05.03.2015,

– Powiat Namysłowski – 06.03.2015,

– Powiat Brzeski – 10.03.2015.

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 15.00

Szkolenie bezpłatne

Uczestnikom szkolenia zostanie zapewniony catering i materiały szkoleniowe.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje data dostarczenia wypełnionych aplikacji do biura Partnera projektu. Prosimy o kontakt w celu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych oraz informacji o miejscu szkolenia.

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51,
45-018 Opole

Osoby do kontaktu: Radosław Krul, Tomasz Nawara
Telefon: 77 453 68 25,  e-mail: szkolenia@opole.frdl.pl

 

clip_image002Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL