Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – trener szkolenia z zakresu obsługi platformy e-PUAP

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29 a) Opis przedmiotu zapytania: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi platformy e-PUAP dla 30 uczestników projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sal szkoleniowych, zapewnienie cateringu w postaci ciepłego posiłku wraz z napojami, oraz przerw kawowych dla uczestników szkoleń i trenerów prowadzących szkolenia w ramach projektu „Opolskie meblowanie- wsparcie przemysłu meblarskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1. Miejsce wykonania usług na terenie miasta Dobrodzień w województwie opolskim.

Zapytanie ofertowe opracowanie, produkcja i emisja spotów radiowych oraz audycji radiowych

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych do projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo […]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:   55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55100000-1 Usługi hotelarskie 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55130000-0 Inne usługi hotelarskie     Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL 45-018 Opole, ul. Krakowska 51 tel. 077/ 453 68 25, fax. […]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie o cenę I.Opis przedmiotu zamówienia: publikacja w prasie o zasięgu terenu powiatu Miasta Opole ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji i wydarzeń projektowych ora artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie […]

Zapytanie ofertowe na opracowanie, produkcję i emisję spotów radiowych oraz audycji radiowych

  Zapytanie ofertowe na opracowanie, produkcję i emisję spotów radiowych oraz audycji radiowych   Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawcy opracowania, produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych do projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój […]

Ogłoszenie o naborze doradców (brokerów) edukacyjnych

  Zapytanie ofertowe wybór doradców (brokerów) edukacyjnych   Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia dziesięciu doradców (brokerów) edukacyjnych świadczących usługi indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczestników/uczestniczek projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, […]

Ogłoszenie o naborze specjalistów rynku pracy

  Ogłoszenie o naborze specjalistów rynku pracy (doradców zawodowych/doradców edukacyjnych)   W związku z realizacją projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” Poddziałanie 9.6.3 POKL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL poszukuje specjalistów rynku pracy (doradców zawodowych/doradców edukacyjnych) do opracowania strategii pracy z klientem indywidualnym i grupowym w zakresie doradztwa edukacyjnego. […]

Zapytanie o cenę – opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych

Zapytanie o cenę   I. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych […]

Zapytanie o cenę- stworzenie narzędzia informatycznego do prowadzenia bazy danych

Zapytanie o cenę I. Opis przedmiotu zamówienia: stworzenie narzędzia informatycznego do prowadzenia bazy danych o usługach edukacyjnych i szkoleniowych z terenu Miasta Opole w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie […]