Doradztwo i konsulting

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych, zgodnych z potrzebami samorządów. Aby zaspokoić oczekiwania wobec gmin i powiatów staramy się dostosować nasze propozycje do zmieniających się warunków ich funkcjonowania. Od kilkunastu lat prowadzimy ścisłą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Oferujemy Państwu:

  • tworzenie/ aktualizację Strategii Rozwoju Gmin
  • wieloletni plan inwestycyjny
  • wieloletni plan finansowy
  • studium wykonalności inwestycji

Na zamówienie realizujemy:

  • Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • Lokalne Programy Rewitalizacji
  • Programy Wspierania Przedsiębiorczości
  • Strategię Rozwoju Produktów Turystyki Kulturowej
  • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2000

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konsultingową Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole