Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Doroczna Nagroda FRDL

Już po raz piąty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne.

Naszym celem jest uhonorowanie autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk.

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii:
• jednostki samorządu terytorialnego;
• amorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.
Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularze i potrzebne informacje dostępne są na stronie www.frdl.org.pl . Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:


Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Regulamin nagrody FRDL 2011 – POBIERZ

Dodaj komentarz