Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Doroczna Nagroda Fundacji, list prof. Jerzego Regulskiego

Warszawa dn. 10 stycznia 2012 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu Kapituły Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur twórców działań, które przyczyniły się   do rozwoju demokracji lokalnej w Polsce.

Już po raz piąty pragniemy uhonorować autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które wpłynęły na integrację społeczności lokalnych, stając się rdzeniem aktywności obywatelskiej, czynnikiem budującym tożsamość i dumę z przynależności do lokalnej wspólnoty.

W obecnej edycji Dorocznej Nagrody wyróżnimy kandydatów reprezentujących cztery kategorie: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe lub grupy obywateli oraz osoby indywidualne.

Nagroda objęta została patronatem  Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO.

Wszelkie informacje o Dorocznej Nagrodzie (wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym) dostępne są poprzez stronę FRDL www.frdl.org.pl. Natomiast na wszelkie pytania odpowie Państwu Małgorzata Herbich, Sekretarz Kapituły.
Serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2012 i zapraszam do zgłaszania kandydatów ze swoich środowisk

Jerzy Regulski
Przewodniczący Kapituły
Dorocznej Nagrody FRDL

Dodaj komentarz