Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Dzisiaj ruszyły warsztaty pn „Moja wymarzona firma”

logotyp

Szanowni Państwo,
Dziś rozpoczyna się cykl dziesięciu warsztatów pn. Moja wymarzona firma dla młodzieży z siedmiu powiatów województwa opolskiego. Realizatorem przedsięwzięcia jest Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, partnerami są Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytucje Otoczenia Biznesu. Warsztaty odbędą się w Opolu, Dobrodzieniu, Kluczborku, Nysie, Turawie, Kietrzu i Strzelcach Opolskich.

Warsztaty pn. Moja wymarzona firma to połączenie zagadnień teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej. Głównym celem warsztatów jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej i funkcjonowania firmy, jak również promocja Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Atutem warsztatów jest wykorzystanie działań interdyscyplinarnych rozwijających twórczość i  kreatywność młodzieży. Poprzez część teoretyczną, jak i cześć artystyczną warsztatów młodzież będzie miała możliwość twórczej ekspresji i wyrażania pozytywnych przemyśleń dotyczących przyszłych wyborów zawodowych. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę m.in. nt. możliwości wykorzystania funduszy UE, w tym PO KL do realizacji swoich pasji, które mogą przekształcić się w umiejętności prowadzące do założenia własnej firmy i swobodnego funkcjonowania na rynku pracy.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu, jak również artyści z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Celem całego przedsięwzięcia jest m.in.:  popularyzacja wiedzy i efektów realizacji PO KL poprzez elementy twórcze związane z kulturą i sztuką; promocja działań zmierzających do realizacji marzeń o aktywności gospodarczej, przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm, jak również  poznanie Instytucji Otoczenia Biznesu wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Wszystkie zagadnienia zostaną podane w przystępnej i ciekawej formie, będzie i teoria i praktyka. Podczas warsztatów zrealizowane  zostaną działania performatywno – artystyczne, poprzez pozytywne emocje utrwalające w świadomości uczestników znaczenie lokalnych struktur wspierających przedsiębiorczość (Instytucje Otoczenia Biznesu), jak również uczelni wyższych, w których można zdobywać i doskonalić kompetencje zawodowe.
Warsztaty przygotowane zostały z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do udziału zgłosiły się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu, Zespół Szkół Budowlanych w Opolu, Liceum Ogólnokształcące nr I w Kluczborku, Gimnazjum w Korfantowie, Publiczne Gimnazjum w Turawie, Zespół Szkół w Kietrzu oraz Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe.
Warsztaty pn. Moja Wymarzona Firma realizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.