Aktualności

Dzisiaj ruszyły warsztaty pn „Moja wymarzona firma”

kategoria Komunikaty | dnia 27/10/2014

logotyp

Szanowni Państwo,
Dziś rozpoczyna się cykl dziesięciu warsztatów pn. Moja wymarzona firma dla młodzieży z siedmiu powiatów województwa opolskiego. Realizatorem przedsięwzięcia jest Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, partnerami są Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytucje Otoczenia Biznesu. Warsztaty odbędą się w Opolu, Dobrodzieniu, Kluczborku, Nysie, Turawie, Kietrzu i Strzelcach Opolskich.

Warsztaty pn. Moja wymarzona firma to połączenie zagadnień teoretycznych i praktycznych z wykorzystaniem edukacji artystycznej. Głównym celem warsztatów jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej i funkcjonowania firmy, jak również promocja Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Atutem warsztatów jest wykorzystanie działań interdyscyplinarnych rozwijających twórczość i  kreatywność młodzieży. Poprzez część teoretyczną, jak i cześć artystyczną warsztatów młodzież będzie miała możliwość twórczej ekspresji i wyrażania pozytywnych przemyśleń dotyczących przyszłych wyborów zawodowych. Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę m.in. nt. możliwości wykorzystania funduszy UE, w tym PO KL do realizacji swoich pasji, które mogą przekształcić się w umiejętności prowadzące do założenia własnej firmy i swobodnego funkcjonowania na rynku pracy.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu, jak również artyści z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Celem całego przedsięwzięcia jest m.in.:  popularyzacja wiedzy i efektów realizacji PO KL poprzez elementy twórcze związane z kulturą i sztuką; promocja działań zmierzających do realizacji marzeń o aktywności gospodarczej, przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania firm, jak również  poznanie Instytucji Otoczenia Biznesu wspierających przedsiębiorczość w regionie.

Wszystkie zagadnienia zostaną podane w przystępnej i ciekawej formie, będzie i teoria i praktyka. Podczas warsztatów zrealizowane  zostaną działania performatywno – artystyczne, poprzez pozytywne emocje utrwalające w świadomości uczestników znaczenie lokalnych struktur wspierających przedsiębiorczość (Instytucje Otoczenia Biznesu), jak również uczelni wyższych, w których można zdobywać i doskonalić kompetencje zawodowe.
Warsztaty przygotowane zostały z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do udziału zgłosiły się następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu, Zespół Szkół Budowlanych w Opolu, Liceum Ogólnokształcące nr I w Kluczborku, Gimnazjum w Korfantowie, Publiczne Gimnazjum w Turawie, Zespół Szkół w Kietrzu oraz Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Ujeździe.
Warsztaty pn. Moja Wymarzona Firma realizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole