Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

EuroOmnibus – konkurs wiedzy o funduszach europejskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dla rozwoju Polski

Zadanie pn. „EuroOmnibus – konkurs wiedzy o funduszach europejskich” realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Województwo Opolskie jest liderem we wdrażaniu funduszy europejskich. Dzięki dostępności środków finansowych możliwe jest istotne wpływanie na zmianę otoczenia, co w zasadniczy sposób przyczynia się do rozwoju naszego regionu. Pomimo znacznych zmian, jakie dzieją się wokół nas, tylko nieliczni wiedzą i zadają sobie sprawę z tego, jaki wpływ ma na to udział funduszy strukturalnych.

Dotychczasowe działania promocyjne funduszy kierowane są głównie do osób dorosłych, stąd obserwuje się małą wiedzę uczniów, dzieci i młodzieży na ich temat. W programie zajęć szkolnych nie przywiduje się zajęć podczas których uczniowie mieliby możliwość poznania zasad funkcjonowania i pozytywnych efektów realizacji programu w ich najbliższym otoczeniu. Istnieje więc konieczność podniesienia wiedzy i świadomości młodzieży o działaniach i inwestycjach realizowanych w ramach PO KL oraz RPO WO 2007-2013.

W związku z tym Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przeprowadza konkurs wiedzy o funduszach europejskich „EuroOmnibus” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych.

Założenia organizacyjne konkursu.

1. Konkurs współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja konkursu odbywa się na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów jak również szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Każdy zespół uczniów wraz nauczycielem/opiekunem, zainteresowany udziałem
w konkursie powinien dostarczyć do siedziby organizatora (osobiście, mailem lub faksem) formularz zgłoszeniowy.
5. Udział szkoły identyfikowany jest poprzez aktywność jej uczniów.
6. Szkoły angażują się w działania promocyjne poprzez przeprowadzenie lekcji
o funduszach europejskich (RPO WO 2007-2013 oraz PO KL) i zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły znajdują się w regulaminie – [POBIERZ ]
Formularz – [POBIERZ ]

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dodaj komentarz