Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Fora samorządowe

FORUM SEKRETARZY SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego powstało przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu kilkanaście lat temu z inicjatywy Sekretarzy opolskich jednostek samorządu lokalnego.

Forum, podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiada osobowości prawnej. Celami działania Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Członkowie i członkinie Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego spotykają się cyklicznie, raz w miesiącu.