Fora samorządowe

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje prawie 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 15 środowisk zawodowych. Liczba członków forów wynosi około 3 tys. osób.

Forum Sekretarzy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Opolskiego zostało powołane w dniu 3 września 2003 r. Swoim członkom oferuje comiesięczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne służące zwiększeniu integracji środowiska, poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu warsztatu. Forum to również platforma wymiany  wiedzy i  doświadczeń  oraz możliwość zawodowych konsultacji.

 Za udział w Forum  pobierana jest kwartalna opłata. W ramach opłaty kwartalnej gwarantujemy organizację trzech comiesięcznych jednodniowych spotkań szkoleniowych. W przypadku organizacji szkoleń wyjazdowych ustalana jest dodatkowa opłata związana z kosztami noclegu i wyżywienia. Sekretarze nie będący członkami Forum mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie spotkaniach ponosząc opłatę szkoleniową ustaloną oddzielnie dla osób  nie będących członkami Forum.

Zapraszając Państwa do aktywnego uczestnictwa w pracach  Forum wyrażamy przekonanie, że doskonalenie zawodowe Sekretarzy, sprawujących nadzór nad dużą częścią zadań wykonywanych w urzędzie jest sprawą kluczową i  będzie miało istotny wpływ na efektywne funkcjonowanie urzędu miasta i  gminy oraz powiatu.

Zainteresowanych członkostwem w Forum Sekretarzy prosimy o zapoznanie się ze statutem oraz regulaminem Forum Sekretarzy a także wypełnieniem deklaracji:
Statut Forum Sekretarzy,
Regulamin Forum Sekretarzy,
Deklaracja uczestnictwa.

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole