Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Fora Skarbników działające przy regionalnych Ośrodkach FRDL w Polsce.

Kongres odbędzie się w dniach 21- 22 maja 2019 r. w Warszawie w Hotelu Novotel

Idea organizacji Kongresu narodziła się dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Forami Skarbników z regionów lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na tej bazie w 2016 i 2017 roku zorganizowaliśmy ponadregionalne Zjazdy Forów Skarbników, a w 2018 roku po raz pierwszy z oddolnej inicjatywy skarbników zorganizowany został Pierwszy Kongres Forów Skarbników w Jachrance, który zgromadził 350 skarbników miast, gmin i powiatów jst.

Na Kongresie podjęta została też deklaracja zawiązania współpracy Forów Skarbników na poziomie ogólnokrajowym. W listopadzie 2018 roku na zjedzie zarządów regionalnych Forów Skarbników powołana została „Krajowa Rada Forów Skarbników”, która stawia sobie cele związane z reprezentacją tej grupy zawodowej i wzmocnieniem jej głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

Program Kongresu przygotowany został w porozumieniu ze środowiskiem skarbników w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski. Celem głównym Krajowego Kongresu Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych problemów czy wyzwań stojących przed skarbnikami oraz wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego.

W tym roku podczas programu Kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowanymi zmianami w ustawie o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, finansowaniem inwestycji i wiele innych zagadnień istotnych dla samorządu.

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych, które są niezwykle istotne dla nas wszystkich, zwłaszcza nowych, młodych osób w tym zawodzie.

Osoba do kontaktu

Alicja Szwiec

tel.77 454 43 00

aszwiec@frdl.opole.pl

Program

Karta zgłoszenia