Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – Kraków, 29-30 maja 2017 r.

II KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY – Kraków, 29-30 maja 2017 r.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów

terytorialnych z całej Polski organizuje w Krakowie w dniach 29 – 30 maja

2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu jest Forum

Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętuje

jubileusz 25-lecia działalności.

 

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy

samorządów terytorialnych z całej Polski. Jego celem jest integracja

środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i

stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. W zamyśle

organizatorów doroczny Kongres ma być także miejscem debaty z

przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na

przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządu lokalnego.

 

Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, omawiane będzie wykorzystywanie

przez administrację publiczną technologii informatycznych i komunikacyjnych

w relacjach z obywatelem oraz problematyka cyberbezpieczeństwa w

administracji publicznej. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki w tej

dziedzinie.

 

W trakcie Kongresu przedstawione zostaną wnioski z raportu „Realizacja usług

publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia,

możliwości, rekomendacje” opracowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji

Lokalnej w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin

Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związkiem Powiatów Polskich dla

Ministerstwa Rozwoju.

 

W programie drugiego dnia Kongresu pod hasłem „Profesjonalny urząd gwarancją

rozwoju regionu” zaplanowano sesje panelowe nt. zarządzania zasobami

ludzkimi, protokołu dyplomatycznego oraz zagadnienia partycypacji społecznej

w administracji publicznej.

 

Aktualne wiadomości na temat wydarzenia i informację o zgłoszeniach na

Kongres można znaleźć na stronie: www.kongressekretarzy.pl

Krajowy Kongres Sekretarzy 2017 Zaproszenie na Kongres Sekretarzy