Aktualności

III edycja Akademii Przywództwa ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji liderskich.

kategoria Ogólnofundacyjne | dnia 15/02/2017

„Akademia Przywództwa zmieniła mój pogląd na rządzenie. Z pozycji lidera, który stoi na czele piramidy organizacji do pozycji przywódcy, który przekazuje władzę innym, by osiągać lepsze efekty.”

– Krzysztof Kalinowski,
wójt gminy Dębe Wielkie

Adresaci:
„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. Akademia to certyfikowany Program realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o autorski program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy .

Korzyści z udziału w Akademii :
– umiejętności wyznaczania i osiągania celów rozwojowych,
– umiejętność skutecznego wdrażania przyjętych rozwiązań,
– poznawanie mechanizmów bezpiecznego i dynamicznego rozwoju gminy,
– umiejętne angażowanie i przekazywanie władzy pracownikom i mieszkańcom,
– wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

PROGRAM AKADEMII PRZYWÓDZTWA
OFERTA AKADEMII PRZYWÓDZTWA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia do czerwca w atrakcyjnych lokalizacjach:
ETAP 1: WYZWANIA DOBREGO RZĄDZENIA
19-20-21 kwietnia 2017 – Sandomierz
ETAP 2: POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY
22-23-24  maja  2017 r. – Mikołajki
ETAP 3: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI I SPOŁECZNOŚCI
5-6-7 czerwca  2017 r. – Wrocław

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy.

Krzysztof Manthey – praktyk zarządzania, a od 10 lat trener biznesu, coach, nauczyciel akademicki (Collegium Civitas). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i przywództwem: budowaniem i rozwojem zespołów, pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie.

Mariusz Turek – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji). Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Metody pracy:
Pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem mini wykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech etapach szkolenia.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:akademia@frdl.org.pl do 3 kwietnia 2017 r.

Pełna informacja dostępna jest na stronie: www.akademia.frdl.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia  2017 r.

 

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole