Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

III edycja Akademii Przywództwa ogólnopolskiego programu rozwoju kompetencji liderskich.

„Akademia Przywództwa zmieniła mój pogląd na rządzenie. Z pozycji lidera, który stoi na czele piramidy organizacji do pozycji przywódcy, który przekazuje władzę innym, by osiągać lepsze efekty.”

– Krzysztof Kalinowski,
wójt gminy Dębe Wielkie

Adresaci:
„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. Akademia to certyfikowany Program realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o autorski program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy .

Korzyści z udziału w Akademii :
– umiejętności wyznaczania i osiągania celów rozwojowych,
– umiejętność skutecznego wdrażania przyjętych rozwiązań,
– poznawanie mechanizmów bezpiecznego i dynamicznego rozwoju gminy,
– umiejętne angażowanie i przekazywanie władzy pracownikom i mieszkańcom,
– wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego

PROGRAM AKADEMII PRZYWÓDZTWA
OFERTA AKADEMII PRZYWÓDZTWA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia do czerwca w atrakcyjnych lokalizacjach:
ETAP 1: WYZWANIA DOBREGO RZĄDZENIA
19-20-21 kwietnia 2017 – Sandomierz
ETAP 2: POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY
22-23-24  maja  2017 r. – Mikołajki
ETAP 3: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI I SPOŁECZNOŚCI
5-6-7 czerwca  2017 r. – Wrocław

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy.

Krzysztof Manthey – praktyk zarządzania, a od 10 lat trener biznesu, coach, nauczyciel akademicki (Collegium Civitas). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem i przywództwem: budowaniem i rozwojem zespołów, pracą w zmianie, pracą z konfliktem, motywacją i motywowaniem, etyką w pracy menadżera. Swoje zawodowe i intelektualne pasje realizuje zajmując się także komunikacją, perswazją i wywieraniem wpływu: negocjacjami, prezentowaniem i wystąpieniami publicznymi, budowaniem i rozwojem relacji w biznesie.

Mariusz Turek – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji). Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Metody pracy:
Pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem mini wykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech etapach szkolenia.

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:akademia@frdl.org.pl do 3 kwietnia 2017 r.

Pełna informacja dostępna jest na stronie: www.akademia.frdl.pl
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 kwietnia  2017 r.