Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

III Kongres Edukacja i Rozwój 27-28 października 2016 r. Warszawa

W dniach 27-28 października 2016 w Warszawie odbędzie się III Kongres Edukacja i Rozwój, na który serdecznie zapraszamy.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest jednym z patronów Kongresu.

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program III Kongresu Edukacja i Rozwój, są:

  • zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach;
  • rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą w trakcie zmian i poza nimi. Finansowanie zadań oświatowych i podatki;
  • przyjazne i efektywne środowisko uczenia się – przestrzeń edukacyjna w wymiarze materialnym, społecznym i psychologicznym;
  • trendy w rozwoju warsztatu nauczyciela, psychologa i pedagoga.

Podczas Kongresu odbędzie się debata pt. Zmiany w systemie oświaty projektowane przez MEN – stanowiska przedstawicieli środowisk oświatowych, samorządowych, akademickich. Dyskusje w trakcie pierwszego i drugiego dnia Kongresu poprzedzone zostaną wystąpieniami Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, która przyjęła zaproszenie do przedstawienia projektu zmian w oświacie. Tylko otwarta dyskusja pozwala na wszechstronną analizę wprowadzanych zmian i jest niezbędnym elementem wypracowywania konsensusu. Debata będzie prezentowana i kontynuowana na łamach czasopism „Dyrektor Szkoły”, „Finanse Komunalne”, „Samorząd Terytorialny”, stronach internetowych www.samorzad.lex.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.wolterskluwer.pl oraz stron patronów medialnych.

Więcej informacji, dokładny program oraz rejestracja na stronie internetowej Kongresu Edukacja i Rozwój