Nadchodzące szkolenia

18 lipca 2018

Kategoria:

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 lipca 2018 09:00
Koniec: 18 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 lipca 2018

Kategoria:

Jednorazowe świadczenie „dobry start”

Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lipca 2018 09:00
Koniec: 19 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 lipca 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Analizy ryzyka w świetle RODO i Kontroli Zarządczej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 lipca 2018 10:00
Koniec: 20 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

23 lipca 2018

Kategoria:

Kontrola projektów, nadużycia finansowe i nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020. Aspekty praktyczne

Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką kontroli projektów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 lipca 2018 10:00
Koniec: 23 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

BIP a strona internetowa urzędu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej (rządowej i JST). W szczególności dla pracowników komórek PR, informatyków, oraz innych osób związanych z tworzeniem wizerunku urzędu i zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz publikujących informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Szkolenie w powyższym temacie ma za zadanie zapoznać uczestnika szkolenia z zagadnieniem dotyczącym udostępnia informacji publicznej na BIP przez urzędy administracji publicznej oraz wymagań dotyczących BIP’u.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 lipca 2018 10:00
Koniec: 23 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

24 lipca 2018

Kategoria:

Pomoc publiczna w jst

Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 lipca 2018 10:00
Koniec: 24 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 lipca 2018

Kategoria:

Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 roku wydatki inwestycyjne, wydatki remontowe oraz pozostałe bieżące – sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 lipca 2018 09:00
Koniec: 25 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 lipca 2018 r.

27 lipca 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 lipca 2018 10:00
Koniec: 27 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 sierpnia 2018

Kategoria:

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej, oraz w świetle aktualnych przepisów prawa

Szkolenie skierowane jest do osób planujących realizację inwestycji, nie mających doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji, oraz do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 20 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 sierpnia 2018

Kategoria:

Split payment od 01.07.2018 r. a przepływy finansowe oraz ewidencja księgowa przy centralizacji rozliczeń podatku vat

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 21 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 sierpnia 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 22 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 sierpnia 2018

Kategoria:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 27 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 sierpnia 2018

Kategoria:

Zamówienia publiczne w 2018 roku w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień

Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 28 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018

Kategoria:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 30 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

31 sierpnia 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Nowe Prawo wodne – wybrane zagadnienia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się
w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 31 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 31 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

5 września 2018

Kategoria:

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników gminnych służb podatkowych, skarbników gmin, może być również przydatne pracownikom, których obowiązkiem jest rozliczanie dotacji celowej przyznanej na to zadanie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 września 2018 09:00
Koniec: 5 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 września 2018 09:00
Koniec: 5 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Jak prawidłowo realizować wytyczne RODO

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 września 2018 09:00
Koniec: 5 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł.lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

10 września 2018

Kategoria:

Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek organizacyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 września 2018 09:00
Koniec: 10 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe zasady oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego oraz ważne zmiany w karcie nauczyciela

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracji szkół, pracownicy organów prowadzących i odpowiedzialnych za oświatę.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 września 2018 09:00
Koniec: 10 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 września 2018r.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole