Nadchodzące szkolenia

13 grudnia 2017

Kategoria:

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Szkolenie kierowane jest do kierowników instytucji kultury a także pracowników jednostek kultury odpowiedzialnych za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; głównych księgowych jednostek kultury; audytorów
i kontrolerów zatrudnionych w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej
i realizacji zadań oraz wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 grudnia 2017 09:00
Koniec: 13 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Finansowanie zadań oświatowych – zadania JST na 2018 r.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za finansowanie i rozliczanie zadań oświatowych w JST – wójtów, burmistrzów, starostów, skarbników, pracowników wydziałów edukacji, zeas-ów i centów usług wspólnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 grudnia 2017 09:00
Koniec: 13 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 grudnia 2017

Kategoria:

Jednolity plik kontrolny – struktury i praktyka

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowego sektora finansów publicznych oraz księgowych przedsiębiorstw.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 grudnia 2017 09:00
Koniec: 14 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

Adresatami szkolenia są pracownicy Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Zarządów Dróg Powiatowych, Zarządów Dróg Miejskich, Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zarządów Dróg Wojewódzkich.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 grudnia 2017 09:30
Koniec: 14 grudnia 2017 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 grudnia 2017

Kategoria:

Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni. ,,Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni’’

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sektora publicznego działających w obszarze problematyki wykluczenia społecznego (bezdomności) oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 grudnia 2017 09:00
Koniec: 15 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

18 grudnia 2017

Kategoria:

Ewidencja ludności po zmianach w 2018 roku

Szkolenie adresowane do pracowników gmin zajmujących się sprawami ewidencji ludności i postępowaniami administracyjnymi w sprawach obowiązku meldunkowego i sprawami dowodów osobistych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 grudnia 2017 09:00
Koniec: 18 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 111 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz efektywne planowanie zamówień publicznych

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 grudnia 2017 09:00
Koniec: 18 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 grudnia 2017 09:00
Koniec: 18 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 grudnia 2017

Kategoria:

Statuty instytucji kultury

Adresatami szkolenia są pracownicy instytucji kultury (biblioteki, muzea, w tym domy i ośrodki kultury).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 grudnia 2017 09:00
Koniec: 19 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 grudnia 2017

Kategoria:

Instytucje kultury- zamknięcie roku 2017 i zmiany na rok 2018

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 grudnia 2017 09:00
Koniec: 21 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Rewolucyjne zmiany od 2018 roku w tym: mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment, kasy online, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 grudnia 2017 10:00
Koniec: 21 grudnia 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

29 grudnia 2017

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 29 grudnia 2017 09:00
Koniec: 29 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 stycznia 2018

Kategoria:

Faktura elektroniczna w 2018 roku – zasady stosowania

Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów księgowości, działów sprzedaży, pracowników działów wystawiających faktury sprzedażowe, także w formie elektronicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 stycznia 2018 09:00
Koniec: 9 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 stycznia 2018

Kategoria:

Podatki dochodowe – wybrane zmiany na 2018 R.

Szkolenie adresowane jest do jednostek sektora finansów publicznych, służb finansowo-księgowych oraz przedsiębiorców.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 stycznia 2018 09:00
Koniec: 11 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 stycznia 2018

Kategoria:

Środki trwałe i amortyzacja

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych i osób, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 stycznia 2018 09:00
Koniec: 12 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 stycznia 2018

Kategoria:

Budżet państwa, jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – po zmianach w 2017 roku oraz omówienie przygotowywanych nowelizacji na 2018 roku – plan kont, zasady rachunkowości, przychody, dochody, wydatki i majątek

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 stycznia 2018 09:00
Koniec: 15 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 stycznia 2018

Kategoria:

Podróże służbowe w praktyce

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadr i płac w jednostkach budżetowych oraz firmach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 stycznia 2018 09:00
Koniec: 16 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 stycznia 2018

Kategoria:

Procedura administracyjna po zmianach z dnia 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 stycznia 2018 09:00
Koniec: 17 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

18 stycznia 2018

Kategoria:

Podatki w kulturze

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 stycznia 2018 09:00
Koniec: 18 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:

Czas pracy – warsztaty dla praktyków

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników zarówno „kodeksowych” jak i samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 stycznia 2018 09:30
Koniec: 18 stycznia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole