Nadchodzące szkolenia

24 października 2017

Kategoria:

Nowe zamiany w 2017 r. – aspekty rachunkowe i podatkowe w tym: nowy KSR NR 11 „Środki trwałe” (publikacja 29.05.2017 r.) – obowiązuje do sprawozdań finansowych za 2017 r. – jak wprowadzić w instytucjach kultury

Szkolenie kierowane jest dla: Dyrektorów, Głównych księgowych oraz pracowników instytucji kultury w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 października 2017 09:00
Koniec: 24 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 października 2017 r.

9 listopada 2017

Kategoria:

Nowe regulacje prawne w tym duże zmiany od 1 stycznia 2018 roku- środki trwałe według ustawy CIT od 1 stycznia 2018 oraz według krajowego standardu rachunkowości KSR nr 11 – praktyczne warsztaty o charakterze księgowo-prawnym

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań. Adresatem szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialnie za prowadzenie zadań o charakterze inwestycyjnym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 listopada 2017 09:00
Koniec: 9 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 listopada 2017

Kategoria:

Czynności przed zamknięciem ksiąg rachunkowych 2017 w JST

Kierownicy i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego w JST.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 listopada 2017 10:00
Koniec: 14 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 listopada 2017r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 listopada 2017

Kategoria:

Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r.

Omówienie zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych przy likwidacji zaległości podatkowych. Zdobycie przez uczestników wiedzy nt. skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych wg przepisów, obowiązujących w 2017 r. oraz omówienie wzorów dokumentów, w tym nowego wzoru tytułu wykonawczego TW-1 stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz wyjaśnienia dot. jego sporządzania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 listopada 2017 10:00
Koniec: 20 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 listopada 2017

Kategoria:

Podzielona płatność (split payment) w podatku VAT po centralizacji JST od 2018 roku – praktyczne warsztaty – od umowy do rozliczenia dostawy towarów lub usług

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 listopada 2017 09:00
Koniec: 21 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 listopada 2017

Kategoria:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatników

Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości oraz kadr wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 listopada 2017 09:00
Koniec: 23 listopada 2017 17:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 listopada 2017 r.

5 grudnia 2017

Kategoria:

Ekwiwalent pieniężny dla członków osp – zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych obsługujących Ochotnicze Straże Pożarne, komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzących sprawy OSP, pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych, członków zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, prawników zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich zainteresowanych prawem ochrony przeciwpożarowej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 grudnia 2017 09:00
Koniec: 5 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 grudnia 2017

Kategoria:

Zmiany w rachunkowości i planach kont dla budżetów JST, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

Szkolenie adresowane jest dla Skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 grudnia 2017 09:00
Koniec: 8 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 grudnia 2017

Kategoria:

Jednolity plik kontrolny – struktury i praktyka

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowego sektora finansów publicznych oraz księgowych przedsiębiorstw.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 grudnia 2017 09:00
Koniec: 15 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole