Nadchodzące szkolenia

14 grudnia 2017

Kategoria:

Jednolity plik kontrolny – struktury i praktyka

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowego sektora finansów publicznych oraz księgowych przedsiębiorstw.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 grudnia 2017 09:00
Koniec: 14 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

18 grudnia 2017

Kategoria:

Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 grudnia 2017 09:00
Koniec: 18 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 grudnia 2017

Kategoria:

Rewolucyjne zmiany od 2018 roku w tym: mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment, kasy online, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 grudnia 2017 10:00
Koniec: 21 grudnia 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 grudnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 stycznia 2018

Kategoria:

Faktura elektroniczna w 2018 roku – zasady stosowania

Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników działów księgowości, działów sprzedaży, pracowników działów wystawiających faktury sprzedażowe, także w formie elektronicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 stycznia 2018 09:00
Koniec: 9 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 stycznia 2018

Kategoria:

Podatki dochodowe – wybrane zmiany na 2018 R.

Szkolenie adresowane jest do jednostek sektora finansów publicznych, służb finansowo-księgowych oraz przedsiębiorców.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 stycznia 2018 09:00
Koniec: 11 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 stycznia 2018

Kategoria:

Środki trwałe i amortyzacja

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych i osób, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 stycznia 2018 09:00
Koniec: 12 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 stycznia 2018

Kategoria:

Budżet państwa, jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – po zmianach w 2017 roku oraz omówienie przygotowywanych nowelizacji na 2018 roku – plan kont, zasady rachunkowości, przychody, dochody, wydatki i majątek

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 stycznia 2018 09:00
Koniec: 15 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 stycznia 2018

Kategoria:

Podróże służbowe w praktyce

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów kadr i płac w jednostkach budżetowych oraz firmach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 stycznia 2018 09:00
Koniec: 16 stycznia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 stycznia 2018

Kategoria:

Windykacja należności cywilnoprawnych gmin oraz jej jednostek organizacyjnych

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów finansowo-księgowych, podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 stycznia 2018 10:00
Koniec: 25 stycznia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 lutego 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych – z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących. Postępowanie w sprawie umarzania i udzielania innych ulg

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którzy w zakresie swoich czynności realizują zadania z zakresu ustalania księgowania windykacji należności z tytułu najmu lokali komunalnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 10:00
Koniec: 14 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole