Nadchodzące szkolenia

26 lutego 2018

Kategoria:

Rozliczanie i dokumentowanie transakcji w jednostkach oświatowych po centralizacji

Osoby zajmujące się obsługą księgową szkół i placówek oświatowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 lutego 2018 09:00
Koniec: 26 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od

9 marca 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018. Przedawnienie mandatów i kar porządkowych, ulgi w spłacie mandatów oraz kierowanie mandatów i kar porządkowych do egzekucji z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i innych. Nowe kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Wybrane zagadnienia rachunkowości mandatów i kar porządkowych

W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016r.,problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 marca 2018 09:30
Koniec: 9 marca 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 marca 2018

Kategoria:

Wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz remonty od 1 stycznia 2018 roku w praktyce działania jednostek budżetowych

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań. Adresatem szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prowadzenie zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 marca 2018 09:00
Koniec: 12 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 marca 2018

Kategoria:

Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych

Kierownicy i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego
w JST.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 10:00
Koniec: 13 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 marca 2018

Kategoria:

6 błędów w WPFIE, które skutkować mogą programem naprawczym oraz jak rozegrać wskaźnik z art. 243 UFP, żeby uniknąć problemów z zadłużeniem

Na szkolenie zapraszamy skarbników oraz pracowników działów finansowo – księgowych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 marca 2018 10:00
Koniec: 14 marca 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

19 marca 2018

Kategoria:

Rewolucyjne planowane zmiany 2018 r. Mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split payment, kasy on- line, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 marca 2018 10:00
Koniec: 19 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 kwietnia 2018

Kategoria:

Odsetki dla początkujących w przykładach liczbowych i schematach księgowych – praktyczne warsztaty

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w związku z ponoszoną odpowiedzialnością za stan i funkcjonowanie rozliczeń należności i zobowiązań odsetkowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 5 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 kwietnia 2018

Kategoria:

Podatek vat w jst i jednostkach podległych – rewolucyjne zmiany od 2018 roku

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów finansowo – księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką podatku VAT.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 kwietnia 2018 10:00
Koniec: 13 kwietnia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 kwietnia 2018

Kategoria:

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów prawa w tym zakresie

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów (zmiany rozporządzenia do dnia szkolenia) – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 16 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 kwietnia 2018

Kategoria:

Podatek vat w budżecie

Na szkolenie zapraszamy pracowników całego samorządowego sektora finansów publicznych, wszystkich gmin, powiatów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (jednostek i zakładów budżetowych).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 17 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole