Nadchodzące szkolenia

9 maja 2018

Kategoria:

Podzielona płatność (split payment) w podatku vat oraz pozostałe zmiany w zakresie vat dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie vat od 2018 roku w tym sprawozdawczość budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa dla urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek im podległych

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 maja 2018 09:00
Koniec: 9 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 maja 2018

Kategoria:

Ewidencja księgowa vat – rachunkowe i fiskalne aspekty rozliczenia podatku vat w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 maja 2018 09:00
Koniec: 11 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 maja 2018

Kategoria:

Podatek vat w budżecie

Na szkolenie zapraszamy pracowników całego samorządowego sektora finansów publicznych, wszystkich gmin, powiatów oraz wszystkich jednostek organizacyjnych (jednostek i zakładów budżetowych).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 maja 2018 09:00
Koniec: 14 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 maja 2018

Kategoria:

Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów gmin zajmujących się wymiarem podatków lokalnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 maja 2018 09:00
Koniec: 16 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 maja 2018

Kategoria:

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w JST (2018 r.)

Adresaci: Kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni (sekretarze, intendenci, kierownicy gosp. kasjerzy itp) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 maja 2018 10:00
Koniec: 25 maja 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 czerwca 2018

Kategoria:

Środki trwałe i amortyzacja

Adresaci:
• Główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych,
• pracownicy działów finansowo-księgowych
• osoby, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 czerwca 2018 09:00
Koniec: 8 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 czerwca 2018

Kategoria:

Rewolucyjne planowane zmiany 2018 r. Mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split payment, kasy on- line, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 czerwca 2018 10:00
Koniec: 11 czerwca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

12 czerwca 2018

Kategoria:

Dyscyplina finansów publicznych

Na szkolenie zapraszamy kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 czerwca 2018 09:00
Koniec: 12 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 czerwca 2018

Kategoria:

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w kzp w związku z wejściem w 2018 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady europy w sprawie ochrony danych osobowych

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 czerwca 2018 09:00
Koniec: 13 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 czerwca 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

Ogólne informacje o szkoleniu:
W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości  obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016r.,problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Program:
1.  Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez  strażników straży gminnych/miejskich.

1.1.  W jaki sposób powstaje zobowiązanie?

1.2.  Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

1.3.  Miejsce i termin płatności mandatu.

1.4.  Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?

1.5.  Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.

2.   Wybranie zagadnienia  związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.

2.1.   Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.

2.2.   W jaki sposób powinny być ostemplowane bloczki mandatowe?

2.3.   Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?

2.4. Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych jako druków ścisłego zarachowania.

2.5.   Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.

2.6.   Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.

3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych i kar porządkowych – wybrane zagadnienia.

3.1. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów i kar porządkowych czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?

3.2. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?

3.3.  Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu i kary porządkowej?

3.4.  Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

3.5. Szczególne zasady rachunkowości należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne.

3.6. W oparciu o jakie dokumenty mandat i karę porządkową można przypisać i odpisać w księgach rachunkowych?

3.7. Jaką datę wpływu należności z tytułu mandatów przyjąć w przypadku zapłaty mandatu kartą płatniczą?

3.8.  Mandaty przedawnione – jak należy z nimi postępować, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty należy je wyksięgować?

3.9. Różnice w przedawnieniu należności z mandatów i z kar porządkowych – w jakim terminie się przedawniają?

3.10. Przedawnienie należności z kar porządkowych – jakie przepisy stosujemy?

3.11. Termin przedawnienia należności z tytułu kary porządkowej.

3.12. Przekazywanie dochodów z tytułu kar porządkowych do budżetu Państwa.

3.13. Czy wolno stosować ulgi w spłacie kar porządkowych?

3.14. Jaki organ jest właściwy do stosowania ulg (np. umorzenia) kary porządkowej?

4. Procedury postępowania w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego lub kary porządkowej.

4.1.  czy od niezapłaconego w terminie mandatu pobiera się odsetki?

4.2. czy jest obowiązek wystawiania upomnień na niezapłacone mandaty? Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016r.

4.3.  obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu mandatu,

4.4.  zmienione zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych,

4.5.  brak obowiązku prowadzenia ewidencji upomnień,

4.6.  brak urzędowego wzoru upomnień

4.7. wystawianie upomnienia w przypadku braku wpłaty w tym optymalny termin wystawienia upomnienia po upływie terminu płatności,

4.8.  kiedy wystawić tytuł wykonawczy?

4.9.  jakie są wg aktualnych przepisów minimalne kwoty, na które upomnienie lub/i tytuł wykonawczy powinny być wystawione?

4.10.czy i kiedy można na mandat wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia?

4.11.  Omówienie i interpretacja pojęć: dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy.

4.12. aktualne zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.

Uwaga! W trakcie szkolenia część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego wg  aktualnego wzoru ( po zmianie przepisów od września 2016r.).

5.  Czy istnieje obowiązek dochodzenia mandatu od osoby zmarłej?

6.  Czy mandat osoby zmarłej należy odpisać z ksiąg rachunkowych i w oparciu o jaki dokument?

Prowadzący:
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Od wielu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 14 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 09:30
Koniec: 19 czerwca 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 czerwca 2018

Kategoria:

Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR NR 11„środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach 2018 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 czerwca 2018 09:00
Koniec: 21 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 czerwca 2018

Kategoria:

Nowe zasady rozliczania podatku vat zarówno już uchwalone, wchodzące w życie od lipca 2018 r. Jak i projektowane na rok 2019

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych , księgowych , dyrektorów oraz pracowników pionu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za VAT w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 czerwca 2018 09:00
Koniec: 26 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opolskie, 45-018, Polska
Koszt: 370 lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole