Nadchodzące szkolenia

18 lipca 2018

Kategoria:

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 lipca 2018 09:00
Koniec: 18 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 lipca 2018

Kategoria:

Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 roku wydatki inwestycyjne, wydatki remontowe oraz pozostałe bieżące – sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 lipca 2018 09:00
Koniec: 25 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 lipca 2018 r.

27 lipca 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych..

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 lipca 2018 10:00
Koniec: 27 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 sierpnia 2018

Kategoria:

Split payment od 01.07.2018 r. a przepływy finansowe oraz ewidencja księgowa przy centralizacji rozliczeń podatku vat

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 21 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 sierpnia 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 22 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 sierpnia 2018

Kategoria:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 27 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 września 2018

Kategoria:

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników gminnych służb podatkowych, skarbników gmin, może być również przydatne pracownikom, których obowiązkiem jest rozliczanie dotacji celowej przyznanej na to zadanie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 września 2018 09:00
Koniec: 5 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 września 2018

Kategoria:

Uchwała budżetowa – 2019 rok i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Na szkolenie zapraszamy skarbników JST, pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem (również wieloletnim i strategicznym), zapraszamy również radnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 września 2018 09:00
Koniec: 12 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 września 2018

Kategoria:

Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 września 2018 09:00
Koniec: 14 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 517614407
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole