Nadchodzące szkolenia

5 września 2018

Kategoria:

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 września 2018 09:00
Koniec: 5 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 września 2018

Kategoria:

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa

Szkolenie jest adresowane do pracowników terenowych organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach pracy rozpatrujących skargi i wnioski, pracowników obsługujących organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, radnych wchodzących w skład tych organów i w skład komisji rewizyjnych, w tym radnych pełniących funkcję przewodniczącego rady w takich organach lub komisjach

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 września 2018 09:00
Koniec: 13 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 września 2018 r.

17 września 2018

Kategoria:

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 września 2018 10:00
Koniec: 17 września 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 września 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 września 2018

Kategoria:

Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

Adresatami szkolenia są przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 września 2018 09:00
Koniec: 21 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 października 2018

Kategoria:

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności Skarbnicy i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 października 2018 09:00
Koniec: 12 października 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 października 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 października 2018

Kategoria:

Profesjonalna obsługa trudnego klienta, etyka w pracy urzędnika oraz elementy savoir–vivre

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników OPS, PCPR, DPS, kuratorów sądowych, pracowników stowarzyszeń i fundacji, pracowników Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 października 2018 09:00
Koniec: 15 października 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 października2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole