Nadchodzące szkolenia

23 października 2017

Kategoria:

Gospodarka nieruchomościami – nowe zasady prowadzenia rozliczeń od 1 września 2017 roku po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych – warsztaty rachunkowo-prawne

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego. Adresatami szkolenia są także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za wdrożenie zmian wprowadzanych nowelą do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 października 2017 09:00
Koniec: 23 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 października 2017

Kategoria:

Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 października 2017 10:00
Koniec: 25 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 października 2017

Kategoria:

Zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 października 2017 09:00
Koniec: 27 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 listopada 2017

Kategoria:

Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 listopada 2017 09:00
Koniec: 22 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 listopada 2017

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. O krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 listopada 2017 09:00
Koniec: 23 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole