Nadchodzące szkolenia

29 grudnia 2017

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 29 grudnia 2017 09:00
Koniec: 29 grudnia 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 stycznia 2018

Kategoria:

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji, ze zmianami wprowadzonym w postępowaniu przez nowelizację kpa, od dnia 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników JST prowadzących postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 stycznia 2018 10:00
Koniec: 25 stycznia 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 stycznia 2018 r.

5 lutego 2018

Kategoria:

Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opłata infrastrukturalna, odpowiedzialność odszkodowawcza gmin – nowe rozwiązania na tle projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Z tym zakresem zawodowo stykają się również zarządcy nieruchomościami oraz pośrednicy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 lutego 2018 09:00
Koniec: 5 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole