Nadchodzące szkolenia

24 kwietnia 2018

Kategoria:

Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej, wykonawcy prac geodezyjnych, geomatycy, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, projektanci, architekci, konstruktorzy
i budowniczy, urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi, inwestorzy w branży nieruchomości i branży budowlanej, notariusze, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 24 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

10 maja 2018

Kategoria:

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 maja 2018 09:00
Koniec: 10 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

18 maja 2018

Kategoria:

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Szkolenie skierowane jest dla pracowników gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 maja 2018 09:00
Koniec: 18 maja 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 maja 2018

Kategoria:

Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych

Adresatami szkolenia są pracownicy administracji samorządowej, geodeci, architekci, urbaniści, inwestorzy, deweloperzy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, notariusze, geolodzy, gospodarujący gruntami rolnymi, zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy związani z gospodarowaniem gruntami pod wodami, wykonawcy prac budowlanych, pracownicy służb porządku publicznego, leśnicy, statystycy, pracownicy organów podatkowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 maja 2018 09:00
Koniec: 23 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 czerwca 2018

Kategoria:
,

Plan rozliczenia byłego zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiadające za gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym, pracowników wydziałów gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki mieniem, spółek administrujących lub zarządzających nieruchomościami z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych, firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi i samodzielnych zarządców nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 czerwca 2018 09:00
Koniec: 15 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 czerwca 2018

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 09:00
Koniec: 19 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 czerwca 2018

Kategoria:

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Adresatami szkolenia są biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 czerwca 2018 09:00
Koniec: 20 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole