Nadchodzące szkolenia

15 marca 2018

Kategoria:

Nowe przepisy w ochronie danych osobowych – wykonywanie głównych obowiązków RODO

Na szkolenie zapraszamy sekretarzy urzędu, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, administratorów bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 marca 2018 09:30
Koniec: 15 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Karkowska 51 IIIp., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł.lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

27 marca 2018

Kategoria:
,

Zagrożenia wycieku danych osobowych z dokumentacji zarządcy nieruchomości

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiadających za gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym, wydziałów gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki mieniem, pracowników spółek administrujących lub zarządzających nieruchomościami, pracowników Działów Gospodarki Mieniem Spółdzielń Mieszkaniowych prowadzących statutowo gospodarkę lokalami Samodzielnych zarządców nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 marca 2018 09:00
Koniec: 27 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 marca 2018

Kategoria:

Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 marca 2018 09:00
Koniec: 28 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 kwietnia 2018

Kategoria:

Ochrona danych osobowych w oparciu o zmiany wprowadzane przez ogólne rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych

Szkolenie adresowane do osób obecnie sprawujących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
w jednostkach samorządu terytorialnego, ale również dla osób przygotowujących się do pełnienia
od 25 maja 2018 r. funkcji Inspektorów Ochrony Danych. Zapraszamy pracowników kadr ponieważ podczas zajęć omawiane są również zagadnienia z zakresu danych osobowych obejmujących sprawy pracownicze.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 9 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole