Nadchodzące szkolenia

7 marca 2018

Kategoria:

Najnowsza zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2018 roku – obowiązki i prawa rady gminy i organu zezwalającego. Zasady wydawania, wygaszania i cofania wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z nowymi przepisami kpa. Aktualna procedura kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 marca 2018 09:00
Koniec: 7 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole