Nadchodzące szkolenia

23 października 2017

Kategoria:

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne omówienie zmian – na przykładach

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności a w szczególności: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich prowadzących sprawy administracyjne; pracowników innych jednostek podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym jednostki pomocy społecznej; audytorów i kontrolerów zatrudnionych w urzędach i innych jednostkach odpowiedzialnych za badanie i ocenę realizacji zadań; wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat nowych przepisów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i ich stosowania w praktyce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 października 2017 09:00
Koniec: 23 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 listopada 2017

Kategoria:

Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem zmian

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 listopada 2017 09:00
Koniec: 15 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 listopada 2017

Kategoria:

Redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i „zasadami techniki prawodawczej”

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 listopada 2017 10:00
Koniec: 27 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 listopada 2017

Kategoria:

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – zmiany 2017- aspekty praktyczne + ustawa o petycjach

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 listopada 2017 09:00
Koniec: 28 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole