Nadchodzące szkolenia

26 marca 2018

Kategoria:

Pułapki prawne i podatkowe w rozliczeniach transakcji najczęściej występujących w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem podatku u źródła

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji kultury, pracowników działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej(zarówno tworzących jak i rozliczających zawierane umowy) oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku u źródła.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 marca 2018 09:00
Koniec: 26 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

28 marca 2018

Kategoria:

Umowy z twórcami i artystami

Adresatami szkolenia są pracownicy instytucji kultury (w tym domów kultury, bibliotek), urzędów gmin oraz innych instytucji samorządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 marca 2018 09:00
Koniec: 28 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 kwietnia 2018 – 10 kwietnia 2018

Kategoria:

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych Przez samorząd terytorialny organizacjom Pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 kwietnia 2018 09:30
Koniec: 10 kwietnia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole