Nadchodzące szkolenia

24 kwietnia 2018

Kategoria:

Instytucje kultury- rachunkowość, plan kont, majątek – w 2018

Szkolenie kierowane jest dla Dyrektorów, Głównych księgowych instytucji kultury oraz Pracowników Wydziałów Kultury jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 24 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 maja 2018

Kategoria:

Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Adresaci szkolenia: Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 maja 2018 09:00
Koniec: 25 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 czerwca 2018

Kategoria:

Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 czerwca 2018 10:00
Koniec: 12 czerwca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole