Nadchodzące szkolenia

8 maja 2018

Kategoria:

Nowe regulacje prawne w obszarze taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wod-kan, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 maja 2018 10:00
Koniec: 8 maja 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 czerwca 2018

Kategoria:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 czerwca 2018 10:00
Koniec: 11 czerwca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 czerwca 2018 r.

15 czerwca 2018

Kategoria:

Szacowanie szkód łowieckich w praktyce

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów wykonawczych (gmin) i jednostek pomocniczych gmin (sołtysi), nadleśnictw, izb rolniczych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 czerwca 2018 09:00
Koniec: 15 czerwca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 495,00 zł. przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r.

25 czerwca 2018

Kategoria:

Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji związanych z procedurą inwestycyjną – wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 czerwca 2018 10:00
Koniec: 25 czerwca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole