Nadchodzące szkolenia

5 marca 2018

Kategoria:

Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz „Zeas’ów”.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 marca 2018 09:00
Koniec: 5 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 marca 2018

Kategoria:

Zmodernizowany system informacji oświatowej (sio2) – nowości w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 marca 2018 09:00
Koniec: 19 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 marca 2018

Kategoria:

Zmiany w ustawie – karta nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz specjalistów ds. osobowych i księgowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 marca 2018 09:00
Koniec: 22 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 marca 2018

Kategoria:

Dofinansowanie kształcenia młodocianych w 2018 w świetle prawa oświatowego. Nowa procedura administracyjna

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 marca 2018 09:00
Koniec: 23 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 kwietnia 2018

Kategoria:

Dotacja podręcznikowa w 2018 r.

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli bibliotek szkolnych, księgowych realizujący zadania związane z rozdysponowaniem podręczników, ich udostępnianiem, zakupem materiałów ćwiczeniowych oraz rozliczaniem dotacji oraz dla Skarbników i pracowników organu prowadzącego nadzorujących proces.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 12 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole