Nadchodzące szkolenia

19 lipca 2018

Kategoria:

Jednorazowe świadczenie „dobry start”

Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz centrów usług wspólnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lipca 2018 09:00
Koniec: 19 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 września 2018

Kategoria:

Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz promocji zdrowia zgodnie z przepisami ustawy o zdrowiu publicznym

Adresatami szkolenia są dyrektorzy/kierownicy komórek i pracownicy jst i ops odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, promocji zdrowia; członkowie gminnych komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi, komisji zdrowia, innych organów, członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych sp zoz, skarbnicy jst i pracownicy komórek finansowych odpowiedzialnych za udzielanie i rozliczanie dotacji, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 września 2018 09:00
Koniec: 26 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 września 2018

Kategoria:

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 września 2018 09:00
Koniec: 27 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 września 2018 r.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole