Nadchodzące szkolenia

28 lutego 2018

Kategoria:

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 lutego 2018 09:00
Koniec: 28 lutego 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 lutego 2018

Kategoria:

Zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zatrudniających i zamierzających zatrudnić cudzoziemców oraz dla osób zainteresowanych daną tematyką.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 lutego 2018 09:00
Koniec: 14 lutego 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 297,50 zł. lub (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

24 stycznia 2018

Kategoria:

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 stycznia 2018 09:00
Koniec: 24 stycznia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

10 stycznia 2018

Kategoria:
,

Zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zatrudniających i zamierzających zatrudnić cudzoziemców oraz dla osób zainteresowanych daną tematyką.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 stycznia 2018 08:00
Koniec: 10 stycznia 2018 08:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 grudnia 2016

Kategoria:
,

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 grudnia 2016 09:00
Koniec: 16 grudnia 2016 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/4544829
Adres:
ul. Krakowska 51, III p, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 grudnia 2016 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

30 czerwca 2014 – 30 czerwca 2014

Kategoria:

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzanych w roku 2014. Omówione zostaną zmiany przewidziane ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie będzie prowadzone na tle porównawczym do obecnie obowiązujących przepisów prawnych co pozwoli na lepsze zrozumienie nowych regulacji. Nowe przepisy zostaną poddane analizie ze względu na cel w jakim zostały wprowadzone. Dokonana systematyzacja nowych regulacji prawnych pozwoli na szybsze przyswojenie wiedzy przez uczestników i lepsze zrozumienie poszczególnych zmian.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 czerwca 2014 10:00
Koniec: 30 czerwca 2014 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 598 zł. + ew. 23% VAT. Rabat 15% (tj. 508,30 zł. + ew. 23% VAT) przy zgłoszeniu do 23 czerwca 2014 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 czerwca 2014

Kategoria:

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w PUP po zmianach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się dochodzeniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 czerwca 2014 10:00
Koniec: 23 czerwca 2014 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł. + ew. 23% VAT. Rabat 15% (tj. 314,50 zł. + ew. 23% VAT) przy zgłoszeniu do 16 czerwca 2014 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole