Nadchodzące szkolenia

19 lutego 2018

Kategoria:

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (z uwzględnieniem aktualnych przepisów)

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 lutego 2018 09:00
Koniec: 19 lutego 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum demokracji Loklanej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł.lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

6 marca 2018

Kategoria:

Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem ostatnich zmian

Na szkolenie zapraszamy pracowników, którzy na co dzień zajmują się problematyką pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia, w szczególności kadrę kierowniczą, pracowników działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 marca 2018 09:00
Koniec: 6 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 27 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 marca 2018

Kategoria:

Zmiany w prawie pracy. Dokumentacja kadrowa – 2018 rok

Na szkoleniu krok po kroku zostaną przedstawione zasady odpowiedniego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzania najważniejszych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umowy o pracę. Omówione też zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości. Całość zagadnień realizowana będzie w odniesieniu do ustawy pracownikach samorządowych oraz w oparciu o aktualny stan prawny. Omówione też zostaną zagadnienia związane zmianami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 marca 2018 09:00
Koniec: 7 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 marca 2018

Kategoria:

Emerytury, świadczenia przedemerytalne, zasady przyznawania i przeliczania – aktualny stan prawny

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 marca 2018 09:00
Koniec: 15 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 marca 2018

Kategoria:

Czas pracy 2018 rok oraz urlopy wypoczynkowe 2018 rok

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 marca 2018 09:00
Koniec: 21 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zasiłki z uwzględnieniem najnowszych zmian

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 marca 2018 09:00
Koniec: 21 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 kwietnia 2018

Kategoria:

Samorządowe prawo pracy w 2018 r. – ostatnie zmiany i przegląd problematycznych zagadnień dla praktyków

Sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych i działów kadr w jst, jednostek obsługi oświaty, ośrodków pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 kwietnia 2018 09:30
Koniec: 23 kwietnia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole