Nadchodzące szkolenia

1 marca 2018 – 2 marca 2018

Kategoria:
,

Studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo-ekonomiczna- ćwiczenia komputerowe

Kadra zarządzająca i pracownicy jst, w szczególności komórek odpowiedzialnych za przygotowywanie inwestycji. Wnioskodawcy w zakresie funduszy unijnych w obszarze projektów infrastrukturalnych (RPO, PO Infrastruktura
i Środowisko). Potencjalni autorzy Studium Wykonalności w sektorze publicznym i w firmach konsultingowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 1 marca 2018 09:00
Koniec: 2 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 630 zł. Zgłoszenia do 26 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 marca 2018

Kategoria:

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, zapraszamy również wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 marca 2018 09:00
Koniec: 12 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 marca 2018

Kategoria:

Dochód, luka finansowa, pomoc publiczna w projektach unijnych w perspektywie finansowania – lata 2014-2020

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin/miast i powiatów oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w tym zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 marca 2018 09:00
Koniec: 13 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole