Nadchodzące szkolenia

10 maja 2018

Kategoria:

Prawidłowe działanie komisji rady gminy (miasta, powiatu)

Adresaci szkolenia: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, pracownicy obsługujący rady

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 maja 2018 09:00
Koniec: 10 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 maja 2018

Kategoria:
,

Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

Adresatami szkolenia są: przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 maja 2018 09:00
Koniec: 11 maja 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole