Nadchodzące szkolenia

← Listopad
Styczeń →
Lista szkoleń Kalendarz
ponwtśrczwptsobnie
1
Prawo wodne-aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wraz z omówieniem nowej ustawy prawo wodne
2
3
4
Świadczenia rodzinne i wychowawcze – postępowanie administracyjne
5
Ekwiwalent pieniężny dla członków osp – zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków według nowych zasad – z uwzględnieniem projektu nowelizacji z dnia 10 października 2017 r.
6
Udzielanie zamówień publicznych – warsztaty z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i kontroli UZP (zmiana terminu)
7
Drogi wewnętrzne. Zasady udostępnienia nieruchomości gminnych.

Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w świetle aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zmiany w rachunkowości i planach kont dla budżetów JST, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – zmiana terminu
8
Konsekwencje wprowadzenia kodeksu urbanistyczno -budowlanego oraz zmian w kodeksie postępowania administracyjnego na praktykę podziałów nieruchomości oraz inne wybrane procedury w jst
9
10
11
Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Ochrona danych osobowych w oparciu o zmiany wprowadzane przez Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie danych osobowych.
12
Redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i „zasadami techniki prawodawczej”
13
Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Finansowanie zadań oświatowych – zadania JST na 2018 r.
14
Jednolity plik kontrolny – struktury i praktyka

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów
15
Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni. ,,Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni’’
16
17
18
Ewidencja ludności po zmianach w 2018 roku

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz efektywne planowanie zamówień publicznych

Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
19
Statuty instytucji kultury
20
21
Instytucje kultury- zamknięcie roku 2017 i zmiany na rok 2018

Rewolucyjne zmiany od 2018 roku w tym: mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment, kasy online, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów
22
23
24
25
26
27
28
29
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości
30
31
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole