Nadchodzące szkolenia

← Maj
Lipiec →
Lista szkoleń Kalendarz
ponwtśrczwptsobnie
1
2
3
4
5
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych
6
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO
7
Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu – nowe obowiązki
8
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Środki trwałe i amortyzacja

Skuteczna komunikacja w internecie – atrakcyjne teksty online
9
10
11
12
Dyscyplina finansów publicznych

Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
13
Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w kzp w związku z wejściem w 2018 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady europy w sprawie ochrony danych osobowych

Rewolucyjne planowane zmiany 2018 r. (zmiana terminu-13.06.2018 r.) Mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split payment, kasy on- line, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów
14
Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa
15
Szacowanie szkód łowieckich w praktyce

Plan rozliczenia byłego zarządu wspólnoty mieszkaniowej
16
17
18
Audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka
19
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Narzędzia pracy menadżera samorządowego

Formy organizacji dowozu dzieci do szkół – na tle planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
20
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe w 2018 roku
21
Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR NR 11„środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach 2018 r.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku

Obsługa sprawozdawczości w cas – sporządzanie sprawozdań, reguły, ozps
22
23
24
25
Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych
26
Nowe zasady rozliczania podatku vat zarówno już uchwalone, wchodzące w życie od lipca 2018 r. Jak i projektowane na rok 2019

Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa.
27
28
29
30
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole