Nadchodzące szkolenia

18 czerwca 2018

Audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 czerwca 2018 09:00
Koniec: 18 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 czerwca 2018 09:00
Koniec: 18 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

19 czerwca 2018

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 09:00
Koniec: 19 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018.

W trakcie szkolenia poruszona zostanie m.in. tematyka skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów, w tym istotny z punktu widzenia likwidacji zaległości obowiązek wystawiania upomnień w stosunku do mandatów nałożonych po 1 stycznia 2016r.,problematyczne kwestie związane z przedawnieniem mandatów i kar porządkowych oraz zmienione od 28 kwietnia 2017r. kryteria stosowania ulg w spłacie mandatów. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe (zmiana zasad dystrybucji formularzy mandatów od 1 stycznia 2016r.), ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 09:30
Koniec: 19 czerwca 2018 09:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Narzędzia pracy menadżera samorządowego

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 10:00
Koniec: 19 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)
Kategoria:

Formy organizacji dowozu dzieci do szkół – na tle planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych zajmujący się transportem zbiorowym oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 czerwca 2018 10:00
Koniec: 19 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 czerwca 2018

Kategoria:

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Adresatami szkolenia są biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 czerwca 2018 09:00
Koniec: 20 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 czerwca 2018 09:00
Koniec: 20 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r.
Kategoria:

Czas pracy oraz urlopy wypoczynkowe w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 czerwca 2018 09:00
Koniec: 20 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 517614407
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 czerwca 2018

Kategoria:

Jednostki sektora finansów publicznych – nowy KSR NR 11„środki trwałe” – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – po zmianach 2018 r.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 czerwca 2018 09:00
Koniec: 21 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych, jednostkach oświatowych i sektorze prywatnym według aktualnego stanu prawnego po zmianach przepisów w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 czerwca 2018 09:00
Koniec: 21 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 517614407
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Obsługa sprawozdawczości w cas – sporządzanie sprawozdań, reguły, ozps

Szkolenie adresowane jest do pracowników OPS, PCPR, ROPS, WPS.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 czerwca 2018 10:00
Koniec: 21 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 czerwca 2018

Kategoria:

Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów administracji związanych z procedurą inwestycyjną – wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 czerwca 2018 10:00
Koniec: 25 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 czerwca 2018

Kategoria:

Nowe zasady rozliczania podatku vat zarówno już uchwalone, wchodzące w życie od lipca 2018 r. Jak i projektowane na rok 2019

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych , księgowych , dyrektorów oraz pracowników pionu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za VAT w jst.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 czerwca 2018 09:00
Koniec: 26 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opolskie, 45-018, Polska
Koszt: 370 lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:

Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 czerwca 2018 10:00
Koniec: 26 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

4 lipca 2018

Kategoria:

Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy oraz pracowników urzędów gmin zajmujących się gospodarowaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 4 lipca 2018 10:00
Koniec: 4 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 27 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 lipca 2018

Kategoria:

Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 lipca 2018 09:00
Koniec: 6 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki, dobre praktyki. Nowa ustawa o ceidg i pip

Adresaci: Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 lipca 2018 10:00
Koniec: 6 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 lipca 2018

Problemy w podatku VAT – ewidencja księgowa, zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładanych budżetowych w 2018 r. – aktualne orzecznictwo

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 lipca 2018 09:00
Koniec: 9 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 lipca 2018 r.

10 lipca 2018

Kategoria:

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 lipca 2018 09:00
Koniec: 10 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole