Nadchodzące szkolenia

16 marca 2018

Kategoria:

Ubezwłasnowolnienie i majątek osób przebywających w domach pomocy społecznej

Pracownicy DPS, MOPS, GOPS pracownicy wydziałów zdrowia, wszystkie osoby wypełniające obowiązki związane z umieszczaniem osób w DPS.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 marca 2018 09:00
Koniec: 16 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 marca 2018

Kategoria:

Zmodernizowany system informacji oświatowej (sio2) – nowości w 2018 roku

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 marca 2018 09:00
Koniec: 19 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Rewolucyjne planowane zmiany 2018 r. Mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split payment, kasy on- line, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 marca 2018 10:00
Koniec: 19 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 marca 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Zmiana Kodeksu Wyborczego – zadania gmin w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 marca 2018 10:00
Koniec: 20 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

21 marca 2018

Kategoria:

Zasiłki z uwzględnieniem najnowszych zmian

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 marca 2018 09:00
Koniec: 21 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Czas pracy 2018 rok oraz urlopy wypoczynkowe 2018 rok

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 marca 2018 09:00
Koniec: 21 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych

Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 marca 2018 10:00
Koniec: 21 marca 2018 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 marca 2018

Kategoria:

Zmiany w ustawie – karta nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz specjalistów ds. osobowych i księgowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 marca 2018 09:00
Koniec: 22 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 marca 2018

Kategoria:

Zbywanie lokali z publicznego zasobu nieruchomości po zmianach przepisów w 2017 r. – warsztaty

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z przygotowaniem do zbycia oraz zbywaniem lokali z publicznego zasobu nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 marca 2018 09:00
Koniec: 23 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Dofinansowanie kształcenia młodocianych w 2018 w świetle prawa oświatowego. Nowa procedura administracyjna

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników,
a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 marca 2018 09:00
Koniec: 23 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

26 marca 2018

Kategoria:

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Szkolenie kierowane jest do pracowników MOPS, pracowników GOPS, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 marca 2018 09:00
Koniec: 26 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Pułapki prawne i podatkowe w rozliczeniach transakcji najczęściej występujących w instytucjach kultury, ze szczególnym uwzględnieniem podatku u źródła

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji kultury, pracowników działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej(zarówno tworzących jak i rozliczających zawierane umowy) oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku u źródła.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 26 marca 2018 09:00
Koniec: 26 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

27 marca 2018

Kategoria:
,

Zagrożenia wycieku danych osobowych z dokumentacji zarządcy nieruchomości

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiadających za gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym, wydziałów gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki mieniem, pracowników spółek administrujących lub zarządzających nieruchomościami, pracowników Działów Gospodarki Mieniem Spółdzielń Mieszkaniowych prowadzących statutowo gospodarkę lokalami Samodzielnych zarządców nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 marca 2018 09:00
Koniec: 27 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 marca 2018

Kategoria:

Umowy z twórcami i artystami

Adresatami szkolenia są pracownicy instytucji kultury (w tym domów kultury, bibliotek), urzędów gmin oraz innych instytucji samorządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 marca 2018 09:00
Koniec: 28 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 marca 2018 09:00
Koniec: 28 marca 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

5 kwietnia 2018

Kategoria:

Odsetki dla początkujących w przykładach liczbowych i schematach księgowych – praktyczne warsztaty

Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w związku z ponoszoną odpowiedzialnością za stan i funkcjonowanie rozliczeń należności i zobowiązań odsetkowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 5 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 kwietnia 2018

Kategoria:

Atrakcyjne teksty online – poznaj tajniki skutecznej komunikacji w internecie

Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, specjalistów ds. informacji i promocji, osoby odpowiedzialne za redagowanie stron www, kadrę zarządzającą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 6 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 marca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 kwietnia 2018

Kategoria:

Ochrona danych osobowych w oparciu o zmiany wprowadzane przez ogólne rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych

Szkolenie adresowane do osób obecnie sprawujących funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
w jednostkach samorządu terytorialnego, ale również dla osób przygotowujących się do pełnienia
od 25 maja 2018 r. funkcji Inspektorów Ochrony Danych. Zapraszamy pracowników kadr ponieważ podczas zajęć omawiane są również zagadnienia z zakresu danych osobowych obejmujących sprawy pracownicze.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 9 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

9 kwietnia 2018 – 10 kwietnia 2018

Kategoria:

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych Przez samorząd terytorialny organizacjom Pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 kwietnia 2018 09:30
Koniec: 10 kwietnia 2018 14:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 kwietnia 2018

Kategoria:

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 kwietnia 2018 09:00
Koniec: 12 kwietnia 2018 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole