Nadchodzące szkolenia

11 lipca 2018

Kategoria:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 lipca 2018 10:00
Koniec: 11 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 lipca 2018 r.

12 lipca 2018

Kategoria:

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy prawo wodne

Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracowników urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właścicieli użytków wodnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 lipca 2018 10:00
Koniec: 12 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Opłata targowa i inne opłaty lokalne

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników wydziałów finansowych w gminach zajmujących się sprawami podatkowymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 lipca 2018 10:00
Koniec: 12 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 lipca 2018

Kategoria:

Racjonalne gospodarowanie nieruchomościami zasobów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 lipca 2018 10:00
Koniec: 13 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 lipca 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Analizy ryzyka w świetle RODO i Kontroli Zarządczej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 lipca 2018 10:00
Koniec: 16 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

18 lipca 2018

Kategoria:

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 lipca 2018 09:00
Koniec: 18 lipca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 lipca 2018

Kategoria:

Kontrola projektów, nadużycia finansowe i nieprawidłowości w projektach unijnych 2014-2020. Aspekty praktyczne

Beneficjenci i Wnioskodawcy funduszy unijnych. Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli i audytu oraz wydziałów zaangażowanych w realizację projektu m.in. wydziałów budżetu, strategii, oświaty, funduszy unijnych itp. oraz wszyscy zainteresowani tematyką kontroli projektów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 lipca 2018 10:00
Koniec: 23 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

24 lipca 2018

Kategoria:

Pomoc publiczna w jst

Pracownicy JST oraz ich jednostek powiązanych i przez nie nadzorowanych. Pracownicy wydziałów budżetu, oświaty, gospodarczego, nieruchomości, nadzoru właścicielskiego, funduszy unijnych oraz wszyscy zainteresowani tematyką pomocy publicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 24 lipca 2018 10:00
Koniec: 24 lipca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 16 lipca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 sierpnia 2018

Kategoria:

Formy prowadzenia inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej, oraz w świetle aktualnych przepisów prawa

Szkolenie skierowane jest do osób planujących realizację inwestycji, nie mających doświadczenia w przygotowaniu i prowadzaniu inwestycji, oraz do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 20 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 sierpnia 2018

Kategoria:

Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Cele szkolenia:
Poprawa ściągalności zaległości i optymalizacja rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez poszerzenie i usystematyzowanie znajomości przepisów prawa podatkowego.

Korzyści ze szkolenia:
Możliwość opanowania i zweryfikowania w krótkim czasie sformalizowanych zasad regulujących zaległości i nadpłaty podatkowe. Poznanie stosowania przepisów prawa podatkowego na praktycznych przykładach i wzorach.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 22 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

27 sierpnia 2018

Kategoria:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne

Na szkolenie zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 27 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 sierpnia 2018

Kategoria:

Zamówienia publiczne w 2018 roku w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień

Na szkolenie zapraszamy: pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych; członków komisji przetargowych; osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych; wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 28 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 22 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018

Kategoria:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 sierpnia 2018 09:00
Koniec: 30 sierpnia 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 sierpnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

31 sierpnia 2018

Kategoria:

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego – Nowe Prawo wodne – wybrane zagadnienia

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowe Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego działającego przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Spotkanie odbędzie się
w dniu 31 sierpnia 2018 r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 31 sierpnia 2018 10:00
Koniec: 31 sierpnia 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 325 zł/1 osoby (dla uczestników nie będących członkami Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego)

12 września 2018

Kategoria:

Uchwała budżetowa – 2019 rok i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Na szkolenie zapraszamy skarbników JST, pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem (również wieloletnim i strategicznym), zapraszamy również radnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 września 2018 09:00
Koniec: 12 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 września 2018

Kategoria:

Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 września 2018 09:00
Koniec: 14 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 517614407
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 września 2018

Kategoria:

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 września 2018 09:30
Koniec: 17 września 2018 09:30
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 517614407
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 września 2018 10:00
Koniec: 17 września 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 września 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 września 2018

Kategoria:

Komunikacja wewnętrzna w urzędzie – techniki i narzędzia

Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. informacji i promocji, rzeczników prasowych, kadrę zarządzającą, kadrę menedżerską średniego szczebla zarządzania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 września 2018 09:00
Koniec: 20 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 września 2018 r.

27 września 2018

Kategoria:

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 września 2018 09:00
Koniec: 27 września 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 września 2018 r.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole