Nadchodzące szkolenia

14 listopada 2017

Kategoria:

Gminna gospodarka mieszkaniowa

Szkolenie skierowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy, pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi, a także do zarządców nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 listopada 2017 10:00
Koniec: 14 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Opłaty za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Adresatami szkolenia są pracownicy starostw (powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjno – kartograficznej), jak również pracownicy firm korzystających z Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 listopada 2017 10:00
Koniec: 14 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Czynności przed zamknięciem ksiąg rachunkowych 2017 w JST

Kierownicy i ich zastępcy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni biorący udział w czynnościach poprzedzających zamknięcie roku budżetowego w JST.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 listopada 2017 10:00
Koniec: 14 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 listopada 2017r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Wyzwania stojące przed samorządami w walce o czyste powietrze – uchwała antysmogowa

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL we współpracy z Opolskim Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. zapraszają na szkolenie przedstawicieli gmin województwa opolskiego. W obecnych czasach ilość zmian, jakie wpływają na funkcjonowanie gminy rośnie. Zmiany te wpływają nie tylko na koszty i przychody samorządu, ale także na zadowolenie mieszkańców gminy i postrzeganie efektywności działania włodarzy. Wójt, Burmistrz, Prezydent i osoby odpowiedzialne za poprawę jakości powietrza w, stoją aktualnie przed wdrożeniem zmiany wynikającej z implementacji uchwały antysmogowej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 listopada 2017 10:00
Koniec: 14 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 listopada 2017r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 listopada 2017

Kategoria:

Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem zmian

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 listopada 2017 09:00
Koniec: 15 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 listopada 2017 09:00
Koniec: 15 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
,

Praktyczne zasady udzielania oraz dyskontowania pomocy de minimis przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie adresowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy zajmujących się problematyką pomocy publicznej
i realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dot. pomocy publicznej, które będą przydatne w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 listopada 2017 09:00
Koniec: 15 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 listopada 2017

Kategoria:

Kwalifikowalność wydatków oraz zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Kierowników projektów, osób nadzorujących oraz innych osób zainteresowane ww. szkoleniem. Na szkolenie zapraszamy zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów UE.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 listopada 2017 10:00
Koniec: 16 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

17 listopada 2017

Kategoria:

Porządkowanie gospodarki gimnazjum i organizacja kształcenia w hybrydowej szkole po 1 września 2017 r.

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli, urzędników organów prowadzących, którzy realizują zadania z zakresu tworzenia prawa wewnętrznego oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową, kadrową.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 listopada 2017 09:00
Koniec: 17 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Opłaty za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Adresatami szkolenia są pracownicy starostw (powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjno – kartograficznej), jak również pracownicy firm korzystających z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 listopada 2017 10:00
Koniec: 17 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

20 listopada 2017

Kategoria:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji bhp w zakładzie pracy – w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Na szkolenie zapraszamy pracodawców, osoby zajmujące się problematyką kadrową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych oraz osoby z sektora prywatnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 listopada 2017 09:00
Koniec: 20 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r.

Omówienie zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych przy likwidacji zaległości podatkowych. Zdobycie przez uczestników wiedzy nt. skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych wg przepisów, obowiązujących w 2017 r. oraz omówienie wzorów dokumentów, w tym nowego wzoru tytułu wykonawczego TW-1 stosowanego w egzekucji należności pieniężnych oraz wyjaśnienia dot. jego sporządzania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 listopada 2017 10:00
Koniec: 20 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

21 listopada 2017

Kategoria:

Podzielona płatność (split payment) w podatku VAT po centralizacji JST od 2018 roku – praktyczne warsztaty – od umowy do rozliczenia dostawy towarów lub usług

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 21 listopada 2017 09:00
Koniec: 21 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

22 listopada 2017

Kategoria:

Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych
i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 22 listopada 2017 09:00
Koniec: 22 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

23 listopada 2017

Kategoria:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. O krajowym zasobie nieruchomości

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i mieniem powiatu, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych prowadzący sprawy ewidencji gruntów i budynków, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 listopada 2017 09:00
Koniec: 23 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 15 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatników

Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości oraz kadr wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 23 listopada 2017 09:00
Koniec: 23 listopada 2017 17:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 17 listopada 2017 r.

27 listopada 2017

Kategoria:

Rozliczanie projektów EFS po nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Pracownicy instytucji oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej zajmujący się przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych finansowanych ze środków EFS

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 listopada 2017 09:00
Koniec: 27 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
,

Zagrożenia mikrobiologiczne w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę – metody ich ograniczania

Szkolenie adresowane jest do pracowników spółek i zakładów wodno-kanalizacyjnych oraz do związków samorządowych zarządzających wodociągami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 listopada 2017 09:00
Koniec: 27 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i „zasadami techniki prawodawczej”

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 27 listopada 2017 10:00
Koniec: 27 listopada 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 listopada 2017

Kategoria:

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – zmiany 2017- aspekty praktyczne + ustawa o petycjach

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 listopada 2017 09:00
Koniec: 28 listopada 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole