Nadchodzące szkolenia

20 października 2017

Kategoria:

Zasady odliczania podatku VAT naliczonego na wprost, prewspółczynnikiem i współczynnikiem struktury sprzedaży – w tym odliczenia od inwestycji – warsztaty praktyczne

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania odliczeń podatku VAT w 2017 roku przed i po konsolidacji rozliczeń.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 października 2017 10:00
Koniec: 20 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 20 października 2017 09:00
Koniec: 20 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 13 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

19 października 2017

Kategoria:

Prawidłowe działanie komisji rady gminy (miasta, powiatu)

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący rad gmin(powiatów), przewodniczący komisji rady, pracownicy obsługujący rady.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 19 października 2017 09:00
Koniec: 19 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

18 października 2017

Kategoria:

Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących
i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 października 2017 10:00
Koniec: 18 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania karty dużej rodziny – wnioski pisemne i elektroniczne, prowadzenie postępowań, wymogi proceduralne

Szkolenie adresowane jest do pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracowników Urzędów Gmin -komórek zajmujących się wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 października 2017 10:00
Koniec: 18 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 października 2017 r.

17 października 2017

Kategoria:

ABC legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien?

Adresatami szkolenia są radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, sołtysi, członkowie organów jednostek pomocniczych gmin, działacze lokalnych grup działania, pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich, nieposiadający doświadczenia w zakresie tworzenia prawa i legislacji.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 października 2017 10:00
Koniec: 17 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Konstruowanie umowy o odpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego

Na szkolenie zapraszamy pracowników, którzy w gminach odpowiadają za gospodarowanie mieszkaniowym zasobem: naczelników i pracowników wydziałów lokalowych, wydziałów gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki mieniem; dyrektorów i pracowników zakładów gospodarki mieszkaniowej, spółek administrujących lub zarządzających nieruchomościami.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 17 października 2017 09:00
Koniec: 17 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 10 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

16 października 2017

Kategoria:

Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 roku

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników jednostek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 października 2017 09:00
Koniec: 16 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Dialog motywujący od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej

Szkolenie adresowane jest do:
– osób, które zawodowo doświadczają sytuacji oporu w pracy z podopiecznymi,
– osób, które zawodowo doświadczają w pracy głównie z dziećmi i młodzieżą sytuacji buntu, by móc skutecznie przekazywać ważne treści,
– osób, które doświadczają w sytuacji zawodowej braku motywacji wewnętrznej podopiecznego,
– osób, które pracują w obszarze, gdzie niezbędne jest wydobywanie i wzmacnianie motywacji podopiecznego,
– pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych,
– osoby pracujące z uzależnionymi od alkoholu, środków psychoaktywnych itp.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 października 2017 09:00
Koniec: 16 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 330,00 zł. lub 280,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Tworzenie efektywnego systemu kontroli wewnętrznej – procedury, rozwiązania wewnętrzne

Szkolenie kierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych albo innych osób zarządzających
w imieniu kierownika, dyrektorów, sekretarzy urzędów, kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych; pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz pracowników działu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat tworzenia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w jednostce.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 16 października 2017 09:00
Koniec: 16 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

14 października 2017

Kategoria:

Rachunkowość budżetowa oraz praktyczne aspekty kontroli zarządczej

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 października 2017 09:00
Koniec: 14 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 października 2017

Kategoria:

Świadczenia rodzinne – wątpliwości interpretacyjne oraz planowana nowelizacja

Szkolenie adresowane jest do pracowników pomocy społecznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 października 2017 09:00
Koniec: 13 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 października 2017 r.
Kategoria:

Mediacje – prawidłowe konstruowanie ugód

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy m.in. na temat prawidłowego konstruowania ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych i rodzinnych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę m.in. na temat błędów popełnianych przez mediatorów przy konstruowaniu ugód, z powodu, których nie są zatwierdzane przez sędziów.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 października 2017 09:00
Koniec: 13 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową, sprawozdawczość oraz kontrolę zarządczą w kontekście centralizacji vat oraz sytuacji funkcjonowania w JST samorządowego centrum usług wspólnych

Na szkolenie zapraszamy kadrę kierowniczą i pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 października 2017 09:00
Koniec: 13 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

11 października 2017

Kategoria:

Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany, zmiany w kpa oraz zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem podziałów nieruchomości

Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, prowadzący postępowania administracyjne wydający decyzji administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w imieniu organu i ustalający wysokość opłat na podstawie operatów szacunkowych jak również osoby sprawujące nadzór nad mieniem publicznym.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 11 października 2017 10:00
Koniec: 11 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

10 października 2017

Kategoria:

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – nowelizacja

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Szkolenie obejmuje przedstawienie informacji o zasadach inwentaryzacji mienia komunalnego i przeprowadzania kontroli okresowych budynków, niezbędnych do bieżącego zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami gminy wynikającymi z przepisów prawa w szczególności z prawa budowlanego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 października 2017 10:00
Koniec: 10 października 2017 15:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Fundusz Sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności skarbników i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 10 października 2017 09:00
Koniec: 10 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Loklanej FRDL
Telefon: 77 454 48 29
Adres:
ul.Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł.lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 3 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.

9 października 2017

Kategoria:

Ewidencja księgowa vat – rachunkowe i fiskalne aspekty rozliczenia podatku vat w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2017 roku

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo- księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 października 2017 09:00
Koniec: 9 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomocy de minimis. Szczególny nacisk położony będzie na zmiany przepisów UE w tym zakresie.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 października 2017 09:00
Koniec: 9 października 2017 14:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 9 października 2017 08:00
Koniec: 9 października 2017 17:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 2 października 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole