Nadchodzące szkolenia

18 czerwca 2018

Kategoria:

Archiwizowanie dokumentacji i stosowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych w codziennej pracy urzędu – teoria i praktyka

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników administracji państwowej i samorządowej zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z prowadzeniem kancelarii i archiwum.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 czerwca 2018 09:00
Koniec: 18 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00zł. lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

Audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne

Szkolenie kierowane jest do audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystentów audytu i pracowników ds. audytu wewnętrznego zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 18 czerwca 2018 09:00
Koniec: 18 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

15 czerwca 2018

Kategoria:
,

Plan rozliczenia byłego zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiadające za gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym, pracowników wydziałów gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki mieniem, spółek administrujących lub zarządzających nieruchomościami z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych, firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi i samodzielnych zarządców nieruchomości.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 czerwca 2018 09:00
Koniec: 15 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 8 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Szacowanie szkód łowieckich w praktyce

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów wykonawczych (gmin) i jednostek pomocniczych gmin (sołtysi), nadleśnictw, izb rolniczych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 15 czerwca 2018 09:00
Koniec: 15 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 495,00 zł. przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r.

14 czerwca 2018

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 14 czerwca 2018 09:00
Koniec: 14 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

13 czerwca 2018

Kategoria:

Rewolucyjne planowane zmiany 2018 r. (zmiana terminu-13.06.2018 r.) Mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split payment, kasy on- line, nowe centralne systemy ewidencji podatników i dokumentów

ZMIANA TERMINU – 13.06.2018 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych zainteresowanych osób, które chcą poznać obowiązki wynikające z rozliczania podatku VAT wraz z procedowanymi zmianami na 2018 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 czerwca 2018 10:00
Koniec: 13 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:

Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w kzp w związku z wejściem w 2018 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady europy w sprawie ochrony danych osobowych

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowych, kasjerów obsługujących PKZP oraz wszystkich zainteresowanych tematem osób.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 13 czerwca 2018 09:00
Koniec: 13 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

12 czerwca 2018

Kategoria:

Dotacje z budżetu jst udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Adresaci: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 czerwca 2018 10:00
Koniec: 12 czerwca 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Dyscyplina finansów publicznych

Na szkolenie zapraszamy kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 12 czerwca 2018 09:00
Koniec: 12 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

8 czerwca 2018

Kategoria:

Skuteczna komunikacja w internecie – atrakcyjne teksty online

Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, specjalistów ds. informacji i promocji, osoby odpowiedzialne za redagowanie stron www, kadrę zarządzającą.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 czerwca 2018 09:00
Koniec: 8 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 czerwca 2018 09:00
Koniec: 8 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Środki trwałe i amortyzacja

Adresaci:
• Główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych,
• pracownicy działów finansowo-księgowych
• osoby, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 8 czerwca 2018 09:00
Koniec: 8 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

7 czerwca 2018

Kategoria:

Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu – nowe obowiązki

Na szkolenie zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, kierowników jednostek budżetowych oświaty, pracowników wydziałów oświaty oraz dyrektorów przedszkoli.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 7 czerwca 2018 09:00
Koniec: 7 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 31 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

6 czerwca 2018

Kategoria:

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Szkolenie kierowane jest do pracowników MOPS, pracowników GOPS, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 czerwca 2018 09:00
Koniec: 6 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:

Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 6 czerwca 2018 09:00
Koniec: 6 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

5 czerwca 2018

Kategoria:

Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 5 czerwca 2018 09:00
Koniec: 5 czerwca 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 29 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto

30 maja 2018

Kategoria:

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 30 maja 2018 09:00
Koniec: 30 maja 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon: 77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 23 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

28 maja 2018

Kategoria:

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 oraz udzielana przez gminy – nowości 2018 r

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 28 maja 2018 09:00
Koniec: 28 maja 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 21 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.

25 maja 2018

Kategoria:

Gospodarka drukami ścisłego zarachowania w JST (2018 r.)

Adresaci: Kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni (sekretarze, intendenci, kierownicy gosp. kasjerzy itp) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 maja 2018 10:00
Koniec: 25 maja 2018 10:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:

Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Adresaci szkolenia: Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY »
Start: 25 maja 2018 09:00
Koniec: 25 maja 2018 09:00
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon: 77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Koszt: 370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole