Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Konferencja pt. Przetworzyć wiedzę na biznes

KooperacjaLogo_1
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
oraz Dobroteka Meblarstwo Dobrodzieńskie mają zaszczyt na konferencję pt. Przetworzyć wiedze na biznes, która odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Dobrotece (ul. Oleska 35, Dobrodzień).
Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk w zakresie współpracy projektowej pomiędzy sferą nauki i biznesem.

W Programie konferencji m.in.: sesje panelowe:

– Projektowanie i trendy estetyczne,
– Badania zachowań konsumenckich,
– Produkcja, Logistyka, efektywność;

jak również:

– wręczenie nagród uczestnikom konkursu na najlepszą pracę dyplomową
w obszarze Meble branża meblarska przestrzeń mieszkania,
– wystąpienia naukowców z Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w tym uczestników projektu Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1 PO KL);
– prezentacje firm: Neuro Device, Emotive, B+R Studio,
– dyskusje i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami z branży meblarskiej, jak również nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

ZAPROSZENIE I PROGRAM DO POBRANIA

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 listopada 2014 r. :

OCDL FRDL: 77/454 48 29 wew. 21, jkucharska@opole.frdl.pl
Dobroteka: 790 027 920, tomasz.wiktorski@dobroteka.pl

oraz o informację, którą sesją panelową są Państwo zainteresowani.

Osobami do kontaktu są pani Joanna Kucharska (OCDL FRDL) oraz pan Tomasz Wiktorski (Dobroteka).


ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI:

organizatorzy m

logo_unia_z_mjwpu