Aktualności

Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

kategoria Komunikaty | dnia 01/02/2017

Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju organizuje konferencję „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”, która odbędzie się 6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to obszerne opracowanie eksperckie przygotowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole