Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Konsultacje społeczne w gminie Turawa

logo2

 

Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TURAWA

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
w partnerstwie z Gminą Turawa i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizują, w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że w ramach projektu zostały stworzone 2 dokumenty strategiczne:

– Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015 – 2022

– Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opracowana została również „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Turawa”

Teraz od Państwa zależy jaki kształt będą miały wyżej wymienione dokumenty.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, które odbywać się będą w Urzędzie Gminy Turawa
w następujących terminach:

 

tabela

 

Jednocześnie informujemy, że na stronach realizatorów projektu: Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej:  www.opole.frdl.pl, Gminy Turawa: www.turawa.pl i Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: www.haus.pl dostępne są elektroniczne wersje dokumentów, a także formularz konsultacji społecznych.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie państwa propozycji na adres biuro@opole.frdl.pl do dnia 28 listopada 2014.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turawa do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych.
Dokumenty oraz formularze do pobrania:

1.RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY TURAWA – 2014 – PEŁNA WERSJA

2.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turawa

3.Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 (3)

4.Formularz Konsultacji Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Turawa

5.Formularz konsultacji Strategia Rozwioju Gminy Turawa na lata 2014-2022

6.Formularz Konsultacji Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

To dzięki Państwa zaangażowaniu wyżej wymienione dokumenty będą odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

logo1