Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS (2)

 

 

 

 

 


Nowości w KFS od 2016 r.

Od 2016 roku zniesiono ograniczenia wiekowe dla ubiegających się o skorzystanie z KFS, przy czym określono dodatkowe priorytety Funduszu przy przyznawaniu wsparcia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej dostosowało ofertę szkoleń pod instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 80%.

Warunki

Pomoc Funduszu Pracy obejmuje nie tylko pracowników sektora prywatnego ale również Administrację Publiczną.

Dofinansowanie

O środki z KFS mogą Państwo ubiegać się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. Po akceptacji wniosku i spełnieniu wymaganych formalności pracodawca otrzymuje środki przeznaczone pod konkretne działanie doskonalące. Uwaga: wielkość środków przeznaczona na dany Powiat jest ograniczona.

Oferta Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej

W przypadku szkoleń zamkniętych przygotowujemy dla Państwa konkretną ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu jednostki. Po ustaleniu terminu i przygotowaniu programu szkolenia mogą Państwo aplikować o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Udzielamy pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosku od strony ofertowej.  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej posiada doświadczenie w organizacji szkoleń finansowanych z KFS.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach otwartych w ramach KFS. Oferta OCDL przygotowana  z odpowiednim wyprzedzeniem stwarza odpowiedni czas na aplikowanie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Zespół Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej.