Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

List otwarty prof. Regulskiego do Pana A.Michnika

Warszawa dn. 2 kwietnia 2014 r.

List otwarty prof. Jerzego Regulskiego

do Pana Adama Michnika

Redaktora Naczelnego

Gazety Wyborczej

Drogi Adamie,

Gratuluję Tobie i Gazecie pomysłu na plebiscyt „Ludzie Wolności”. Należy uhonorować tych, którym zawdzięczamy sukces polskiej transformacji, tych, którzy zrozumieli wagę zachodzących zmian i podjęli wysiłek, aby wykorzystać je dla dobra ogółu. Ich zaangażowanie i praca nie powinny ulec zapomnieniu.

Ale jednocześnie mam poczucie niedosytu. Pięć kategorii plebiscytowych obejmuje ludzi, którzy podjęli pracę poza strukturami publicznymi. Nie mieszczą się w nich ci, którzy podjęli trud przebudowy Państwa i wykorzystania administracji publicznej dla dobra ludności. Oni też zasługują na to, aby być objętymi mianem „Ludzi Wolności”.

Chodzi mi przede wszystkim o tych wójtów, sołtysów, radnych czy starostów, którzy uzyskali mandat zaufania publicznego w wyborach powszechnych i tak wiele zrobili dla warunków życia polskiej ludności. Przykładowo w latach osiemdziesiątych, a więc przez dziesięć lat przed Przełomem do wodociągów podłączono 328 tysięcy budynków. W następnym dziesięcioleciu podłączono ich 2 192 tysięcy. A więc blisko dwa miliony więcej. A to oznacza, że kilka milionów ich mieszkańców nie musiało już chodzić z kubełkami do studni. To zmieniło ich życie. Takich zmian dokonano wiele. Budowano szkoły, ulice, chodniki, kanalizacje, oświetlenie… Polskę zmieniono. I dokonali tego ci ludzie, którzy podjęli trud, a często i ryzyko zaangażowania się w funkcje publiczne.

W PRL społeczeństwo obywatelskie kształtowało się, jako przeciwstawienie dla ówczesnego państwa i jego aparatu. Ale Przełom sprawił, że Państwo stało się nasze. Że zadaniem społeczeństwa obywatelskiego jest dzisiaj kierowanie tym wspólnym Państwem i wykorzystywanie jego struktur dla dobra ogółu. Do zaszczytnego grona „Ludzi Wolności” powinni móc zatem zostać zaliczeni wszyscy, którzy pracowali dla naszego dobra niezależnie od sfery swej pracy. Nie można eliminować nikogo, szczególnie, jeśli z efektów jego pracy korzystają inni.

Drogi Adamie, wierzę, że zastanowisz się jak tę lukę wypełnić, jak stworzyć właściwe warunki dla uhonorowania tych, którzy przebudowywali Państwo i pracowali w jego strukturach dla dobra ogółu.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

prof. Jerzy Regulski