Aktualności

Miejskie Centrum Wolontariatu już działa!

kategoria Komunikaty | dnia 26/04/2016

Miejskie Centrum Wolontariatu już działa!

Od marca 2016 r.  w Opolu działa Miejskie Centrum Wolontariatu prowadzone w partnerstwie przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Przez cały rok 2016 w ramach działalności Miejskiego Centrum Wolontariatu będziemy realizować następujące działania:

1.STAŁE DYŻURY W CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO (OCWIP i OCDL FRDL)

W każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 eksperci z zakresu wolontariatu będą pełnić stałe dyżury w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9.

W ramach tych spotkań podpowiemy m.in gdzie w Opolu można się zaangażować w wolontariat oraz rozjaśnimy kwestie formalne i prawne dotyczące wolontariatu.

HARMONOGRAM DYŻURÓW do pobrania tutaj.

2.DORADZTWO W SIEDZIBIE OCWIP (Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

 Zakres tematyczny – wybrane zagadnienia  (w zależności od zapotrzebowania danej osoby/organizacji):

– poradnictwo dotyczące aspektów formalno – prawnych;

– pośrednictwo dotyczące wolontariatu (wskazywanie placówek i potencjalnych wolontariuszy).

3. SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY (OCWIP i OCDL FRDL)

10 szkoleń kierowanych do potencjalnych wolontariuszy (szkolenia będą odbywać się m.in. w Centrum Dialogu Obywatelskiego, szkołach i innych miejscach – w zależności od zapotrzebowania zgłaszających się uczestników i organizacji).     

4. SZKOLENIA DLA KOORDYNATORÓW (OCWIP)

4 szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariackiej. Szkolenia będą miały na celu podniesienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się już wolontariatem, jak również zintegrowanie koordynatorów.STRONA Z

5. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WOLONTARIATU

Na stronie Miasta Opole: www.opole.pl została utworzona zakładka dotycząca wolontariatu w Opolu. Znajda w niej Państwo m.in. informacje dla koordynatorów, informacje dla wolontariuszy, bazę wolontariuszy, bazę organizacji i instytucji poszukujących wolontariuszy z terenu Miasta Opole.

6. REGIONALNA GALA WOLONTARIATU (OCWIP)

Zorganizowana zostanie  lokalna edycja ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu oraz Regionalna Gala Wolontariatu podczas której zostaną uhonorowani najlepsi wolontariusze i najlepsze organizacje wspierające ideę wolontariatu.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronach www realizatorów projektu: www.ocwip.pl, www.opole.frdl.pl, www.opole.pl.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe, instytucje organizujące wolontariat z terenu miasta Opola do współpracy, dzielenia się z nami informacjami, uwagami, zapotrzebowaniem na wolontariuszy, jak również do dzielenia się informacjami dot. Państwa  potrzebami w zakresie szkoleń i doradztwa z wolontariatu.

Kontakt telefoniczny: 793 443 459 Kontakt mailowy: wolontariat@ocwip.pl

Zadanie pn. „Opolskie Centrum Wolontariatu” jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole