Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Miejskie Centrum Wolontariatu już działa!

Miejskie Centrum Wolontariatu już działa!

Od marca 2016 r.  w Opolu działa Miejskie Centrum Wolontariatu prowadzone w partnerstwie przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

Przez cały rok 2016 w ramach działalności Miejskiego Centrum Wolontariatu będziemy realizować następujące działania:

1.STAŁE DYŻURY W CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO (OCWIP i OCDL FRDL)

W każdą środę w godzinach od 16:00 do 18:00 eksperci z zakresu wolontariatu będą pełnić stałe dyżury w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9.

W ramach tych spotkań podpowiemy m.in gdzie w Opolu można się zaangażować w wolontariat oraz rozjaśnimy kwestie formalne i prawne dotyczące wolontariatu.

HARMONOGRAM DYŻURÓW do pobrania tutaj.

2.DORADZTWO W SIEDZIBIE OCWIP (Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

 Zakres tematyczny – wybrane zagadnienia  (w zależności od zapotrzebowania danej osoby/organizacji):

– poradnictwo dotyczące aspektów formalno – prawnych;

– pośrednictwo dotyczące wolontariatu (wskazywanie placówek i potencjalnych wolontariuszy).

3. SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY (OCWIP i OCDL FRDL)

10 szkoleń kierowanych do potencjalnych wolontariuszy (szkolenia będą odbywać się m.in. w Centrum Dialogu Obywatelskiego, szkołach i innych miejscach – w zależności od zapotrzebowania zgłaszających się uczestników i organizacji).     

4. SZKOLENIA DLA KOORDYNATORÓW (OCWIP)

4 szkolenia dla koordynatorów pracy wolontariackiej. Szkolenia będą miały na celu podniesienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się już wolontariatem, jak również zintegrowanie koordynatorów.STRONA Z

5. INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WOLONTARIATU

Na stronie Miasta Opole: www.opole.pl została utworzona zakładka dotycząca wolontariatu w Opolu. Znajda w niej Państwo m.in. informacje dla koordynatorów, informacje dla wolontariuszy, bazę wolontariuszy, bazę organizacji i instytucji poszukujących wolontariuszy z terenu Miasta Opole.

6. REGIONALNA GALA WOLONTARIATU (OCWIP)

Zorganizowana zostanie  lokalna edycja ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu oraz Regionalna Gala Wolontariatu podczas której zostaną uhonorowani najlepsi wolontariusze i najlepsze organizacje wspierające ideę wolontariatu.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronach www realizatorów projektu: www.ocwip.pl, www.opole.frdl.pl, www.opole.pl.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe, instytucje organizujące wolontariat z terenu miasta Opola do współpracy, dzielenia się z nami informacjami, uwagami, zapotrzebowaniem na wolontariuszy, jak również do dzielenia się informacjami dot. Państwa  potrzebami w zakresie szkoleń i doradztwa z wolontariatu.

Kontakt telefoniczny: 793 443 459 Kontakt mailowy: wolontariat@ocwip.pl

Zadanie pn. „Opolskie Centrum Wolontariatu” jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola.