Aktualności

Miejskie Centrum Wolontariatu

kategoria Komunikaty, Projekty | dnia 22/09/2016

Serdecznie zapraszamy seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką wolontariatu senioralnego na bezpłatne szkolenie pn. „Wolontariat senioralny jako forma zaangażowania społecznego” 17 października od godz. 10 do 14:00 do siedziby CDO na ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu.

Szkolenie poprowadzi Pani Halina Oster – psychopedagog i gerontolog. Certyfikowany trener programu „ Dodać życia do lat” dr Zofii Zaorskiej, która od blisko 20 lat pracuje z osobami starszymi i szkoli animatorów osób starszych.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje na temat wolontariatu senioralnego:

– kwestie formalne,

– korzyści płynące z wolontariatu senioralnego,

– sposoby wykorzystania metod pedagogiki zabawy.

Dodatkowo w trakcie zajęć uczestnicy będą pracować nad przygotowaniem scenariuszy imprez z udziałem seniorów wolontariuszy. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk wolontariackich oraz propozycje tematów spotkań z wolontariuszami seniorami

Zachęcamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Na szkolenie można zapisać się na 2 sposoby:

– drogą elektroniczną – wolontariat@ocwip.pl

– osobiście dostarczyć formularz do siedziby Miejskiego Centrum Wolontariatu mieszczącego się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul.Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Zgłoszenia należy przekazywać p. Przemysławowi Parkitnemu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października.

Wolontariat senioralny jako forma zaangazowania spolecznego <- formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)

Wolontariat senioralny jako forma zaangazowania spolecznego <- formularz zgłoszeniowy (wersja Word)

Szkolenie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Opole w ramach zadania publicznego „Miejskie Centrum Wolontariatu”.

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole