Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Miejskie Centrum Wolontariatu

Serdecznie zapraszamy seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką wolontariatu senioralnego na bezpłatne szkolenie pn. „Wolontariat senioralny jako forma zaangażowania społecznego” 17 października od godz. 10 do 14:00 do siedziby CDO na ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu.

Szkolenie poprowadzi Pani Halina Oster – psychopedagog i gerontolog. Certyfikowany trener programu „ Dodać życia do lat” dr Zofii Zaorskiej, która od blisko 20 lat pracuje z osobami starszymi i szkoli animatorów osób starszych.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje na temat wolontariatu senioralnego:

– kwestie formalne,

– korzyści płynące z wolontariatu senioralnego,

– sposoby wykorzystania metod pedagogiki zabawy.

Dodatkowo w trakcie zajęć uczestnicy będą pracować nad przygotowaniem scenariuszy imprez z udziałem seniorów wolontariuszy. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk wolontariackich oraz propozycje tematów spotkań z wolontariuszami seniorami

Zachęcamy do wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Na szkolenie można zapisać się na 2 sposoby:

– drogą elektroniczną – wolontariat@ocwip.pl

– osobiście dostarczyć formularz do siedziby Miejskiego Centrum Wolontariatu mieszczącego się w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul.Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Zgłoszenia należy przekazywać p. Przemysławowi Parkitnemu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 października.

Wolontariat senioralny jako forma zaangazowania spolecznego <- formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)

Wolontariat senioralny jako forma zaangazowania spolecznego <- formularz zgłoszeniowy (wersja Word)

Szkolenie finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Opole w ramach zadania publicznego „Miejskie Centrum Wolontariatu”.