Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Moje życie – moja pasja” – rusza II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Moje życie moja pasja
„Moje życie – moja pasja” – rusza II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w okresie od października do listopada 2015 r. będzie realizować zadanie publiczne pn. „Moje życie – moja pasja” – II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim.

Zadanie jest kontynuacją działań podjętych przez OCDL FRDL w 2011 r., tj. kampanii społeczno – informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim.

Celem przedsięwzięcia jest edukowanie mieszkańców Opolszczyzny i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego. Kampania społeczno – informacyjna będzie składać się z następujących poddziałań:

  • kampania telewizyjna, na którą składać się będą dwa reportaże o życiu i aktywności osób niepełnosprawnych;
  • kampania radiowa składająca się z czterech audycji tematycznych w lokalnych rozgłośniach;
  • kampania prasowa, czyli sześć artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie wraz
    z kampanią w Internecie.

Celem ogólnym realizacji działania jest promocja aktywności osób niepełnosprawnych
z województwa opolskiego oraz podkreślenie, że niepełnosprawność nie musi stanowić bariery w życiu zawodowym i społecznym. Poprzez kampanię chcemy przynajmniej w pewnym stopniu, minimalizować stereotypy związane z niepełnosprawnością i pokazać, że osoby niepełnosprawne to równie dobrzy pracownicy oraz osoby odnoszące sukcesy w różnych dziedzinach. Wśród nas jest wielu niepełnosprawnych sportowców, wolontariuszy, muzyków i artystów. To właśnie oni w głównej mierze będą bohaterami kampanii.

Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.