Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Nabór do IV edycji nagrody im. J. Regulskiego

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:
  1. Idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów lub innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze.
  2. Realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej, mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz w krajach, które ją budują.
  3. Wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym.
  4. Aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Laureatów spośród zgłoszonych kandydatów wyłaniać będzie Kapituła, obradująca pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Jerzego Stępnia oraz Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich Tomasza Majdę.Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego odbędzie się podczas Gali Jubileuszowej 30-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu 18 września 2019 roku w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Zgłoszenia w IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego są przyjmowane do 15 czerwca 2019 r. za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod adresem:
www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Zapraszamy!

pobierz plik PDF