Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Nabór przedstawicieli NGO do uczestnictwa w zespole roboczym ds. wypracowania propozycji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej” realizowanych w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” (Działanie 5.4.2 PO KL)

clip_image002

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Województwa Opolskiego do udziału w pracach zespołu i grupy roboczej wspierających projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 5.4.2 PO KL.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach  zespołu roboczego proszone są o zapoznanie się
z zasadami naboru kandydatów, regulaminem projektu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego
w formie skanu do dnia 10 stycznia 2015 r. na adres tnawara@opole.frdl.pl

Szczegółowy grafik spotkań zostanie ustalony przez uczestników na pierwszym spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym w styczniu 2015 r.

Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, materiały promocyjne. Praca
w zespołach i grupie roboczej ma charakter społeczny.

Zespół będzie składał się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (3 osoby) i NGO (3 osoby). Moderacja zostanie przeprowadzona przez zewnętrznego specjalistę. Prace będzie wspierać opiekun procesu standaryzacji.

Zasady naboru do zespołów i grupy roboczej:

Kandydaci/ki do zespołów/grupy roboczej zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego za zgodą organizacji, którą reprezentują (pieczęć i podpisy osób uprawnionych) do dnia 10 stycznia 2015 r.

Od kandydatów oczekujemy:

a) doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,

b)umiejętności reprezentowania interesów środowiska pozarządowego,

c) umiejętności współpracy w grupie,

d) możliwości przekazywania informacji i zbierania opinii w środowisku trzeciego sektora,

e) osobistej motywacji do pracy w grupie roboczej.

Ze wszystkimi kandydatami skontaktujemy się osobiście.

clip_image002Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL

Do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie do regulaminu