Aktualności

NAGRODA FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

kategoria Ogólnofundacyjne | dnia 09/10/2009

Doroczna Nagroda
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
za osiągnięcia w rozwijaniu demokracji lokalnej w Polsce
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Polskiego Komitetu ds. UNESCO
IV edycja

Doroczna Nagroda FRDL została ustanowiona w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odbyły się cztery edycje Dorocznej Nagrody: w 2004, 2005 oraz 2008 roku.

Nagroda w 2009 roku poświęcona będzie, podobnie jak III edycja, rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnikowi życia społecznego najsilniej wzmacniającemu poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty, a tym samym przyczyniającemu się do rozwoju aktywności obywatelskiej.

„Nagradzanie społeczności lokalnych za przedsięwzięcia kulturalne i kulturotwórcze jest bardzo ważne, ponieważ przyszłość kraju i demokracji lokalnej zależy od tego, czy ludzie identyfikują się ze swoim miejscem. Należy koniecznie wspierać inicjatywy, które prowadzą do wzmocnienia lokalnych więzi.” – podkreśla prof. Jerzy Regulski, przewodniczący Kapituły Nagrody FRDL i prezes Fundacji.

Kto może kandydować do Dorocznej Nagrody FRDL IV edycji

Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
– samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
– organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
– osoby indywidualne
za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej zrealizowane w latach 2006-2009.

Sposób zgłaszania kandydatur:

Zgłoszenie kandydatów składa się z formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD), listu rekomendacyjnego oraz (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu.

List prof. Jerzego Regulskiego

Regulamin Dorocznej Nagrody FRDL

Formularz zgłoszeniowyRekomendacje kandydatów prosimy przesyłać do dnia 11 listopada 2009 r.

Doroczna Nagroda FRDL objęta jest patronatem Tygodnika Powszechnego, Gazety Samorządu i Administracji, Gazety Sołeckiej i portalu internetowego WWW.NGO.PL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole