Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

NAGRODA FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Doroczna Nagroda
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
za osiągnięcia w rozwijaniu demokracji lokalnej w Polsce
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Polskiego Komitetu ds. UNESCO
IV edycja

Doroczna Nagroda FRDL została ustanowiona w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odbyły się cztery edycje Dorocznej Nagrody: w 2004, 2005 oraz 2008 roku.

Nagroda w 2009 roku poświęcona będzie, podobnie jak III edycja, rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnikowi życia społecznego najsilniej wzmacniającemu poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty, a tym samym przyczyniającemu się do rozwoju aktywności obywatelskiej.

„Nagradzanie społeczności lokalnych za przedsięwzięcia kulturalne i kulturotwórcze jest bardzo ważne, ponieważ przyszłość kraju i demokracji lokalnej zależy od tego, czy ludzie identyfikują się ze swoim miejscem. Należy koniecznie wspierać inicjatywy, które prowadzą do wzmocnienia lokalnych więzi.” – podkreśla prof. Jerzy Regulski, przewodniczący Kapituły Nagrody FRDL i prezes Fundacji.

Kto może kandydować do Dorocznej Nagrody FRDL IV edycji

Kandydatami zgłaszanymi do Dorocznej Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do następujących kategorii:
– samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
– organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
– osoby indywidualne
za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej zrealizowane w latach 2006-2009.

Sposób zgłaszania kandydatur:

Zgłoszenie kandydatów składa się z formularza Dorocznej Nagrody, wypełnionego i podpisanego przez uprawniony do tego podmiot (wersja wydrukowana i elektroniczna na CD), listu rekomendacyjnego oraz (fakultatywnie) załączników, dokumentujących informacje zawarte w formularzu.

List prof. Jerzego Regulskiego

Regulamin Dorocznej Nagrody FRDL

Formularz zgłoszeniowyRekomendacje kandydatów prosimy przesyłać do dnia 11 listopada 2009 r.

Doroczna Nagroda FRDL objęta jest patronatem Tygodnika Powszechnego, Gazety Samorządu i Administracji, Gazety Sołeckiej i portalu internetowego WWW.NGO.PL.

Dodaj komentarz