Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

O nas

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wiodącej pozarządowej organizacji w dziedzinie szkoleniowo-doradczej. Jako jeden z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działamy w oparciu o ustanowiony Kodeks Dobrych Praktyk.

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej powstało w czerwcu 1991 z inicjatywy środowisk samorządowych i akademickich miasta Opola. Swoim działaniem OCDL obejmuje obszar województwa opolskiego.

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

OCDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom ale również pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
  • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.