Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Odznaczenie prof. Jerzego Regulskiego Orderem Orła Białego

W związku z odznaczeniem, prof. Jerzy Regulski wystosował list otwarty do wszystkich, którym polska samorządność leży na sercu i którzy się przyczynili do jej rozwoju.

List otwarty prof. Jerzego Regulskiego Order Orła Białego – [POBIERZ]

Dodaj komentarz