Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Pani dyrektor Zofia Kupińska wyróżniona odznaką „Za Zasługi dla Województwa”

IMG_5258

 

 

IMG_5255

Pani dyrektor Zofia Kupińska wyróżniona odznaką „Za Zasługi dla Województwa”

W dniach 5 – 6 października w Opolu trwały obchody 25-lecia współpracy zagranicznej województwa opolskiego. Podczas uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, marszałek województwa opolskiego – Andrzej Buła odznaką „Za zasługi dla Województwa” uhonorował Zofię Kupińską, inicjatorkę powstania i pierwszą dyrektorkę Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

 5 października w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala
i koncert z okazji  25-lecia współpracy zagranicznej województwa opolskiego. Koncert uświetnili artyści z partnerskich regionów województwa opolskiego. Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i regionalnych zasłużonym samorządowcom
z całego regionu.

Marszałek dziękował samorządowcom z całego regionu za zaangażowanie w rozwój wzajemnej współpracy, za liczne partnerstwa, które funkcjonują w województwie opolskim. Podczas koncertu wielu samorządowców otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP z inicjatywy marszałka województwa.

Odznaką „Za Zasługi dla Województwa” uhonorowana została inicjatorka postania i pierwsza dyrektorka Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, pani Zofia Kupińska.

Pani Zofia Kupińska rozpoczęła swoją służbę publiczną od działalności w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”  z listy, którego została wybrana na Radną Miasta Opola.

Dzięki swojemu zaangażowaniu Pani Zofia Kupińska skłoniła różne środowiska do współpracy
i stworzyła oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w województwie opolskim pn. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.

Nowe samorządy od początku swojej działalności musiały podejmować szereg trudnych i ważnych decyzji, np. w zakresie budżetów czy komunalizacji mienia.

Podejmowane działania integrowały grupy samorządowców: Wójtów i Burmistrzów, Skarbników, Sekretarzy i innych.

Pani Zofia Kupińska potrafiła dodatkowo te środowiska motywować do kształcenia, aktywnie poszukując niestandardowych jak na ten czas rozwiązań, na przykład organizując zagraniczne staże dla samorządowców Opolszczyzny, przygotowując pierwsze projekty szkoleniowe
i edukacyjne dla poszczególnych grup samorządowców,  jak również nauczycieli, dziennikarzy i księży.

Jej działalność i zaangażowanie pozwoliły na podniesienie świadomości obywatelskiej wśród różnych środowisk opiniotwórczych i samych mieszkańców Opolszczyzny.

 

6 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego”.

Przedstawione zostały prezentacje regionów partnerskich województwa opolskiego: Regionu Burgundia, Obwodu Iwano – Frankiwskiego, Kraju Związkowego Nadrenia – Palatynat, Kraju Ołomunieckiego, jak również Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

O swoich doświadczeniach partnerskich opowiadali również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Magdalena Popławska przedstawiła doświadczenia Fundacji w zakresie współpracy międzynarodowej.

Miło nam poinformować, że Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL znalazło się wśród grona organizacji pozarządowych, które otrzymały wyróżnienie dla najlepiej współpracujących z partnerami zagranicznymi organizacji.