Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Podsumowanie finału VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne

Z przyjemnością informuję, że 9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne zrealizowane w latach 2012/2013. Naszym celem jest promowanie działań w sferze kultury, budujących więzi społeczne. Nagroda objęta jest patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury.

 statuetka_m

Uroczystości towarzyszyła konferencja i dyskusja: „WARTO! Lokalna kultura jako wartość”. Była to okazja do spotkania i rozmowy ludzi z całej Polski, reprezentujących władze samorządowe, przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych i grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwój rodzimej kultury z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących i z nią współpracujących. Gospodarzem był prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL i przewodniczący Kapituły Dorocznej Nagrody. Głos zabrali prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, organizacji współpracującej z FRDL przy organizacji Dorocznej Nagrody i jednego z fundatorów nagród.

Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wystosował list do uczestników konferencji. Nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pogratulował jej twórcom wytrwałych działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom Dorocznej Nagrody powinszował sukcesu, życząc, aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom. Tekst listu dostępny jest poprzez stronę www.frdl.org.pl

Prelekcje wygłosił ks. Adam Boniecki, Redaktor Senior „Tygodnika Powszechnego”, który rozważał, czym jest „wartość” w życiu człowieka. Dr Tomasz Rakowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział, jak aktywizować społeczności wiejskie i peryferyjne za pomocą sztuki, bez narzucania im swoich koncepcji. Uroczystość zakończyła się panelem z udziałem laureatów poświęconym refleksji „Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?”. Relacja fotograficzna, filmowa oraz omówienie merytoryczne konferencji dostępne będą wkrótce poprzez stronę www.frdl.org.pl

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z czterech kategorii otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, a wyróżnieni – po czterech w każdej z kategorii – dyplomy.

Zwycięzcą w kategorii jednostek samorządowych jest Gmina Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) za projekt „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”. Wśród samorządowych instytucji kultury największy sukces odniosła Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (woj. łódzkie) za projekt „Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, a w kategorii organizacji pozarządowych i grup obywateli laureatem zostali Mieszkańcy wsi Borówek (woj. dolnośląskie) za projekt „Razem możemy więcej – wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego”. W kategorii osób indywidualnych Kapituła przyznała Doroczną Nagrodę Państwu Ewelinie i Mariuszowi Gryniukom z Kuźniczyska (woj. dolnośląskiej) za odrestaurowanie XVIII – wiecznego młyna wodnego i utworzenie w nim Izby Tradycji Młynarskich, jako izby spotkań mieszkańców i za przypomnienie tradycji związanej z zawodem młynarza.

Laureaci głównych nagród otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł ufundowane przez Fundację Orange, Narodowe Centrum Kultury i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Załączam pełną listę laureatów i wyróżnionych i zapraszam na stronę www.frdl.org.pl.

Serdecznie pozdrawiam

Małgorzata Herbich
Sekretarz Kapituły
Dorocznej Nagrody FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej