Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

prof. Michał Kulesza (1948 – 2013)

prof. Michał Kulesza (1948 – 2013)

 MKulesza_cbZe smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci profesora Michała Kuleszy,  współtwórcy polskich reform samorządowych oraz osoby blisko związanej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i do lipca 2012 członka jej Rady Nadzorczej.

Profesor Kulesza był wybitnym prawnikiem, na Uniwersytecie Warszawskim kierował Zakładem Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji. Podczas obrad Okrągłego Stołu pracował w zespole do spraw samorządu terytorialnego, a później jako podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów był pełnomocnikiem rządu do spraw samorządu terytorialnego. W czasie realizacji drugiej reformy samorządowej pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (lata 1997-1999). W 2008 roku został społecznym doradcą Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, a w roku 2010 mianowano go społecznym doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw samorządu.

Profesor był również redaktorem naczelnym miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz współpracownikiem innych periodyków poświęconych tematyce samorządowej.

Z inspiracji profesora Kuleszy w 2011 roku powstał film „Zdarzyło się tylko w Polsce”, który opowiada o losach polskich reform samorządowych i kształtowaniu się polskiej samorządności lokalnej. O tych wydarzeniach opowiadają „ojcowie założyciele” samorządu terytorialnego: prof. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski oraz Jerzy Stępień  Film można obejrzeć na naszej stronie.

Dodaj komentarz